Ceva Animal Health introducerede i starten af 2016 vaccinen MHyogen, der yder en beskyttelse mod almindelig lungesyge hos svin, eftersom den indeholder den nyeste vaccine-stamme mod Mycoplasma-lungesyge. Lidelsen skaber luftvejsproblemer i over 70 procent af de danske slagtesvinestalde, oftest hos slagtesvin fra 25 til 100 kg.

Mycoplasma-lungesyge har en dårlig indvirkning på tilvækst og foderforbrug, så alle svineproducenter holder nøje øje med disse to faktorer. For at efterprøve, at skiftet til MHyogen gavner sundheden og dermed økonomien i besætningen, har Ceva udviklet Ceva Lung Program (CLP). På slagteriet udføres der lungescore, som ved hjælp af grafik tydeligt viser lungernes tilstand på slagtetidspunktet, hvilket er en indikator for omfanget af infektion med Mycoplasma-lungesyge i månederne op til slagtning. Systemet har i flere af vore nabolande med stor succes vist vaccinens værd, og Ceva er i øjeblikket i gang med et projekt, hvor et antal besætninger indgår i CLP for at efterprøve vaccinens positive effekt under danske forhold. Er man som svineproducent interesseret i at skifte til MHyogen og efterfølgende få udført lungescore på sine grise, skal man kontakte sin besætningsdyrlæge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Som følge af Mycoplasma-lungesyge kan man bagefter se skader på lungerne i op til to måneder, for eksempel sammenklappet lungevæv og arvæv i de forreste lungelapper. Den lungescore, man opnår på slagtedagen, kan direkte omsættes til et økonomisk tab eller omvendt et højere enhedsdækningsbidrag på hver gris. Har der også været PCV2 i blodet i besætningen, vil en supplerende Circovac-vaccination før fravænning samlet set give den største forbedring af dækningsbidraget, forklarer Michael Albin Larsen, dyrlæge hos Ceva Animal Health.

Den ny Mycoplasma-vaccine er lavet med en feltstamme af nyere dato, udvalgt blandt grise ramt af en højvirulent type af Mycoplasma-stamme. Mycoplasma er nemlig ikke bare Mycoplasma. Det påvises i flere videnskabelige artikler, at der er adskillige aktive Mycoplasma hyopneumoniae-stammer i europæiske svinebesætninger. I enkelte tilfælde er der fundet op til seks forskellige stammer på samme gård. Den største udfordring for Ceva var at vælge den helt rigtige stamme af Mycoplasma. Det vil sige den, som dækker bredest af alle de stammer, man finder i svinebesætningerne, specielt de højvirulente, der har nemt ved at angribe grisen og give lungeinfektion. På samme tid skulle Mycoplasma-stammen også kunne produceres til en vaccine.

- Ceva valgte en ny højvirulent stamme, der dækker bredt, og har på samme tid benyttet et nyt hjælpestof, Imuvant, til immunaktivering. Det indeholder overfladestoffet LPS fra en muteret E-coli-bakterie, hvilket Ceva har bevist giver en yderligere forbedring af hjælpestoffets effekt, fortæller Michael Albin Larsen, der tilføjer, at Ceva her har søgt inspiration i de hjælpestoffer, man bruger til vacciner til mennesker.