Når Fødevarestyrelsen fra maj til slut juli gennemfører deres kampagne "Forebyg spredning af smitstoffer", er det svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale, der modtager besøg.

Kampagnen fokuserer på to områder, der har stor betydning for smittetrykket fra din besætning:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Krav til forrum og forrummets indretning - herunder også zoonotisk smittebeskyttelsesplan.

Håndtering af døde dyr

Fødevarestyrelsen oplyser, at formålet med kampagnen dels er at kontrollere og dels at vejlede dig om følgende forhold:

Der foreligger en zoonotisk smittebeskyttelsesplan

Der er etableret forrum, som anvendes ved indgang til og udgang fra besætningen

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der i forrummet findes de påkrævede faciliteter

Smittebeskyttelse håndteres tilfredsstillende i besætninger, hvor der ikke er krav om forrum

Der føres daglige optegnelser over antallet af døde dyr

Døde dyr opbevares korrekt

Døde dyr tilmeldes afhentning i overensstemmelse med reglerne