At en gris i moderne produktionsanlæg leger er positiv velfærd, og det fortsætter også op i klimastalden. Det viser en ny undersøgelse fra Skotland, skriver PigProgress.

En gruppe forskere har redegjort sammenhængen mellem smågrisenes vækst i de første uger efter fravænning, og så den lyst og mulighed de har for leg og beskæftigelse. De fandt blandt andet ud af, at smågrisene reagerer meget kollektive, og derfor er det ofte på stiniveau, at forskellende kan ses.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I forsøget blev syv kuld pattegrise fra en faresti hvor ssoen går fri, og hvor pladsen er større, fravænnet og sammenlignet med tilsvarende syv kuld pattegrise fra en traditionel kassesti. De blev fravænnet efter fire uger, og alt andet end opstaldningen, har været sammenlignlig.

Forskerne fandt frem til at der var lyst til bevægelse og beskæftigelse hos alle grise, både lige efter fravænning og efter nogle dage. Selvsagt var lyst størst to til tre dage efter fravænning. Der blev derimod ikke fundet statistisk sikre forskelle på, og grisen var født i en moderne sti til løsgående søer, eller en traditionel kassesti. Modsat stod det klart, at smågrise har et forskelligt behov for leg og beskæftigelse, og at de ofte søger det som en gruppe.

Det kunne heller ikke statistisk bevises, at grisenes vækst, og deres lyst til leg hænger direkte sammen. Nogle smågrise har et større behov for leg, mens andre ikke har.