Lyt til artiklen:

Minister: Landmænd kan søge støtte til tilbagebetalinger

00:00
Hastighed: ???x
02:53

En række landmænd skal tilbagebetale erstatning for jord udtaget til lavbundsprojekter, og det har fået Venstres Preben Bang Henriksen til at spørge miljøminister Magnus Heunicke, om han vil kommentere "at staten øjensynligt kræver en tidligere aftale ophævet - og de af borgeren modtagne penge retur - 3 år efter aftalens indgåelse og effektuering?"

Til det svarer ministeren, at situationen er beklagelig, idet man bør kunne stole på, at man får den rette kompensation, når man indgår en aftale med staten. Styrelserne er dog samtidig forpligtede til at genoptage de projekter, der har modtaget uberettiget statsstøtte, og at kræve for meget udbetalt støtte tilbage igen for at overholde EU's statsstøtteregler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Over hele landet har op mod 280 landmænd fået besked om tilbagebetaling fra lavbundsprojekter.

AgriNord: Tilbagebetaling er en ren tabersag

Se også:

AgriNord: Tilbagebetaling er en ren tabersag

Miljøstyrelsen og Kammeradvokaten hævder, at landmændene har fået for høj en afregningssats for de udtagne hektar. Tilskudssatser, som er i strid med EU-ordningen.

Kan få støtte

I svaret til Preben Bang Henriksen oplyser Magnus Heunicke dog, at regeringen har besluttet at afbøde slaget for de ramte landmænd.

"For at afbøde konsekvenserne for de enkelte lodsejere så vidt muligt, har regeringen besluttet, at åbne muligheden for at søge om såkaldt de minimis støtte, hvilket er tilladt inden for EU's statsstøtteregler. Her kan de berørte lodsejere søge om at få op til op til cirka 150.000 kroner tilbage igen, hvis de ikke har modtaget anden de minimis støtte", skriver ministeren.

Ifølge ministeren vil beløbet i halvdelen af tilfældene kunne udligne det beløb, der skal tilbagebetales. For den anden halvdels vedkommende vil beløbet kun dække delvist.

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Renter der bliver pålagt indtil betalingsfristen vil også kunne indgå i tilskuddet fra den nye ordning", noterer ministeren desuden.

Landmænd forventes at kende betingelser

Preben Bang Henriksen har desuden spurgt ministeren til, om ministeren mener, at borgeren har bedre forudsætninger for at kende EU-reglerne end staten.

Til det svarer Magnus Heunicke, at landmænd, som alle andre erhvervsdrivende, forventes at kende betingelserne for at modtage tilskud.

"Det er selvfølgelig vigtigt, at der skabes sikkerhed om fremtidige kompensationssatser således, at landbrugsjord kan udtages af drift til gavn for natur, miljø og klima. Derfor er det nu også fastlagt, at udtagning af naturbeskyttede arealer fremover kan kompenseres på et korrekt grundlag svarende til et mere retvisende værditab, så fremtidige projekter fortsat kan tilgodeses", afslutter ministeren sit svar.