Lyt til artiklen:

SPF i Danmark er tæt på fordobling af omsætningen

00:00
Hastighed: ???x
04:00

Omsætningen i SPF-Danmark blev i regnskabsåret 2022/23 tæt på fordoblet med en fremgang fra 863 millioner kroner til 1.689 millioner kroner, skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

Udviklingen er først og fremmest drevet af de høje priser på smågrise til eksport og en organisk vækst som har øget markedsandelen på eksport af smågrise. Handlen i de danske griseringsaftaler er formidlingssalg, og indgår derfor ikke som omsætning i regnskabstallene.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er en stærk fremgang i et udfordrende år, hvor alle medarbejdere i virksomheden har ydet en fantastisk indsats. Vi har haft travlt med at servicere vores kunder både i Danmark og på eksportmarkederne, og det har været meget tilfredsstillende at lykkes med at vækste vores forretning organisk og samtidig gennemføre en vellykket integration af driftsaktiviteterne i Kolding Export Center og Nordjysk Smågrisesalg/Rosgaard, siger Jens Kongensholm, der er CEO i SPF-Danmark.

Eksport af smågrise

Mens antallet af transporterede slagtegrise er reduceret betydeligt på grund af faldet i antallet af slagtninger i Danmark, så er SPF-Danmark i årets løb lykkedes med at løfte forretningsomfanget på smågrise. Det har både været til fordel for aftagerne i Danmark og på eksportmarkederne, samt ikke mindst bidraget til en stærk udnyttelse af selskabets transportkapacitet og sikret en positiv udviklingen af forretningen som helhed.

Driftsindtjeningen er næsten tredoblet fra 10,5 millioner kroner til 30,7 millioner kroner, og nettoresultatet er mere end fordoblet fra 7,4 millioner kroner til 19,8 millioner kroner. I den øgede driftsindtjening indgår 8 millioner kroner som blandt andet kommer fra et ekstraordinært stort salg af materiel i forhold til året før.

- Selv om der er tale om engangsindtægter, så er det alligevel et meget tilfredsstillende resultat, som faktisk overgår vores forventninger. Det viser i mine øjne, hvor meget det betyder at få reageret i tide, når markederne ændrer sig. For et år siden så vi ind i et vigende marked, hvor vi stod til at blive udfordret på vores effektivitet og kapacitetsudnyttelse. Det kom vi i møde med overtagelsen af driftsaktiviteterne i Nordjysk Smågrisesalg/Rosgaard, så vi kommer faktisk styrket ud af regnskabsåret, siger Jens Kongensholm.

Ros til medarbejderne

SPF-Danmarks driftsaktiviteter i Kolding Export Center, som SPF-Danmark ejer halvdelen af, bidrager også til det stærke regnskab med et nettoresultat på godt 1,2 millioner kroner i det første regnskabsår. Det første regnskabsår dækker dog de 15 måneder fra overtagelsen den 1. juli 2022 til 30. september 2023.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der skal lyde en stor ros til samtlige medarbejdere i SPF-Danmark, som hver eneste dag yder en ihærdig indsats for at understøtte en velfungerende drift og serviceringen af vores kunder. Vi har en fastholdelsesgrad blandt vores chauffører på omkring 90 procent, og det bidrager stærkt til både en effektiv drift, relativt få skader på vores materiel og ikke mindst en god servicering af vores kunder, siger Jens Kongensholm og fortsætter:

- I det kommende år skal vi styrke vores effektivitet i Centralplanlægningen på transport af slagtegrise- og slagtesøer. Vi skal videreudvikle vores vedligeholdelsesstrategi for de 135 lastbiler i vores flåde. De sidste manuelle arbejdsgange på kontoret skal digitaliseres, og sidst med ikke mindst skal vi fortsætte den stærke udvikling af vores værdikædekoncepter indenfor smågriseomsætning i Danmark, Tyskland og Polen.