Abonnementsartikel

Hvilket dæk, der sidder på din traktor, maskine eller redskab er ikke helt lige meget.

Dæk er ikke bare dæk, de skal passe til de opgaver, du har på din bedrift. Mange tænker måske slet ikke over betydningen af dækket, eller tænker mere på prisen, når de køber ny traktor eller maskine og vælger billige dæk.

Er det fornuftigt at lade være med at have fokus på dæk, dæktryk, med mere? Ikke, hvis man spørger Aage Boller fra Michelin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vigtigt at optimere sine dækløsninger, da det tit kun er få procenter af traktorens eller maskinens værdi, det koster at vælge dæk af en højere kvalitet og med bedre egenskaber.

Det vigtige lufttryk

Et dæk skal opfylde forskellige behov alt afhængig af, om det skal bruges på vejen eller i marken.

- I marken er det fokus på god trækkraft, stor belastningskapacitet og beskyttelse af jorden. På vejen er det komfort, lav rullemodstand, samt styrepræcision, stabilitet i kurver og sikkerhed ved opbremsning, der er i fokus, forklarer Aage Boller.

Forskelligt lufttryk spiller her ind, om det er på vejen eller i marken. I marken har det korrekte dæktryk meget at sige i forhold til påvirkningen på jorden.

- Vi bruger et udtryk, der hedder bulldozer-effekten, som kan ske ved et for højt lufttryk. Dækket skærer et spor, skubber jorden fremad og skaber en vold, dette er med til at øge brændstofforbruget, nævner han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aage Boller fortæller også, at en tommelfinderegel siger, at en centimeter nedsynkning svarer til at køre op af en procent stigning. Ved 10 centimeter nedsynkning, svarer det til at køre op af en 10 procent stigning hele tiden.

En anden ting han fremhæver ved for højt lufttryk, er et mindre trædeareal og færre mønsterklodser i kontakt med underlaget, hvilket giver tab i trækkraften og en øgning af hjulslippet og brændstofforbruget.

- Hjulslip er spild af tid. Det kan også være hårdt ved dækket, hvis der for eksempel er mange sten. Ved at undgå hjulslip, vil jeg mene man kan spare fem procent i brændstof, og det vil jeg sige er lavt sat, nævner han.

Traditionel dækteknologi - Vær opmærksom på lufttryk ved forskellige hastigheder og belastninger - juster dæktrykket efter forholdene.

Ny dækteknologi - Lufttryk uafhængig af hastighed. VF og IF dæk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den vigtige vægtfordeling

Udover at have fokus på sin dækmontering er vægtfordelingen for og bag på traktoren en ikke uvæsentlig faktor at tænke på også.

- Det har meget at sige, hvorledes vægten er balanceret og hvorledes traktorens hestekræfter bedst muligt overføres også igennem forhjulene.

- Det sker vi får en opringning eller er ude hos en landmand, hvis de har udfordringer med at få traktoren til at trække optimalt. Det skyldes nogle gange manglende fokus på vægtfordeling eller forkert dæktryk, fortæller han.

Aage Boller oplyser, at de bruger en tommelfingerregel, som siger at cirka 30 procent af traktorens hestekræfter skal igennem traktorens forhjul. Se figuren: Vejer din traktor nok? Optimal vægtfordeling for og bag.

Her tages udgangspunkt i en traktor med 360 hestekræfter og med forslag til forskellige dækløsninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udregninger er en ting, hvordan tingene forholder sig i praksis er noget andet.

- Vi har mobile pladevægte, som vi bruger til at fastslå den enkelte belastning på for eksempel hvert af traktorens hjul, hvor der for eksempel er et redskab i liften. Det giver et rigtigt godt udgangspunkt for at optimere på dækvalg og lufttryk, forklarer han.

Diameteren skal op

Dækkets diameter er en anden faktor, som kan give visse fordele.

Trædeareal, trækkraft, hjulslip, brændstofforbrug og marktryk er nogle af de ting, som Aage Boller nævner, der kan være en positiv indvirkning på, ved at gå op i diameter.

- Tænk grundigt over dit dækvalg ved køb af traktor eller behov for nye dæk. Vælg dæk, som giver mulighed for at køre med det laveste mulige lufttryk, ved en given belastning og en stor diameter, pointerer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tvillinghjul en mulighed

For at fordele traktorens vægt over et større areal kan brugen af tvillinghjul være en løsning.

- Vælger landmændene, at benytte sig af tvillinghjul skal de være opmærksomme på, at det er vigtigt at hjulene på traktoren og tvillinghjulene er af samme dæk/type. Derved opnås ens egenskaber og marktryk, og du kan sige dækkene arbejder sammen, fremhæver Aage Boller og fortsætter:

- Hvis der ved nykøb af dæk/traktor tilkøbes tilsvarende tvillinghjul i samme omgang, har du den dag traktorens dæk bliver slidte en oplagt mulighed for at bytte rundt og derved behøver man nærmest ikke ud og købe nye dæk igen i den tid landmanden har traktoren. Selvfølgelig forudsat at dækken ikke er udsat for ekstra ordinere hårde vilkår eksempelvis meget vejkørsel.

Vær kritisk overfor maskinstationen

Har du nogensinde spurgt ind til dæktryk eller set på de dæk maskinstationen kører med, når de kommer ud og skal løse en given opgave?

- Hos mine kollegaer i Tyskland og Frankrig er jeg blevet gjort opmærksom på, at der er mere fokus hos landmændene i forhold til besøg af maskinstationen - de tjekker dæktryk og dæk kvalitet på de maskiner, inden de får lov at komme i marken - eksempelvis ved gylleudbringning, fortæller Aage Boller og fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det kunne måske være en god ide at følge op på næste gang, du har besøg af en maskinstation, det er jo din jord, der skal kunne yde optimalt i mange år og ikke være ødelagt af dårlig jordstruktur.

- Er du i tvivl om det korrekte dæktryk så kontakt din lokale dækmand. ?