Lyt til artiklen:

AgriFoodTure henter ny direktør fra Verdensbanken

00:00
Hastighed: ???x
03:49

Innovationsfonden tildelte i april 2022 201 millioner kroner til Danmarks brede, grønne forsknings- og innovationspartnerskab, AgriFoodTure. Partnerskabet er et af fire, der gennem forskning og nye løsninger skal bidrage til Danmarks grønne omstilling. Det er AgriFoodTures vision at accelerere den grønne omstilling i landbrugs- og fødevareproduktionen - og nu har partnerskabet ansat personen, der skal stå i spidsen for partnerskabet som direktør, skriver AgriFoodTure i en pressemeddelelse.

- Vi har i bestyrelsen og ansættelsesudvalget stor tiltro til, at Anette Engelund Friis vil løfte AgriFoodTure. Vi tror, hun kan være den drivkraft, der skal til for at forløse partnerskabets potentiale. Anette Engelund Friis har stor erfaring med grøn omstilling i fødevaresektoren fra både ind- og udland bland andet fra sine tidligere stillinger i Landbrug & Fødevarer, det internationale forskningsprogram for klima, landbrug og fødevareforsyningssikkerhed (CCAFS) under CGIAR-partnerskabet og senest en stilling i Verdensbankens afdeling for resultatbaserede klimafonde. Det bliver især hendes erfaring med at opbygge og drive partnerskaber, der bliver afgørende for partnerskabets arbejde i de kommende år, fortæller bestyrelsesformand i AgriFoodTure Peder Tuborgh CEO i Arla Foods.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anette Engelund Friis overtager direktørsædet fra interim direktør Lisbeth Henricksen fra den 1. december 2022. Anette Engelund Friis kommer fra en stilling som Senior Operations Officer i Verdensbanken, hvor hun arbejdede med klimafonde, reduktionsmål og klimakreditter.

Grøn transmission

Anette Engelund Friis' opgave vil blandt andet bestå i at drive de initiativer, partnerskabet har - og vil igangsætte, rekruttere flere relevante partnere fra både ind- og udland, som kan indgå i samarbejdet og rejse flere midler til foreningens arbejde.

- Jeg vil arbejde for at gøre dette missionsdrevne partnerskabet til et omdrejningspunkt for dem, der vil arbejde med den grønne transformation af den danske fødevaresektor. Jeg ser et stort potentiale i partnerskabet, der på unik vis har samlet aktører på tværs af erhvervslivet, landbruget, forskningsinstitutioner og NGO'er i et fælles projekt. At det "white paper", som partnerskabet er bygget på, er skabt i samarbejde mellem knap 300 aktører fra alle grene af fødevareklyngen, viser at der er bred enighed om både udfordringerne såvel som løsningerne, siger Anette Engelund Friis.

- Jeg ser frem til at påbegynde mit arbejde, som bliver både udfordrende og enormt spændende. Jeg tror på at vi sammen kan flytte landbrugs- og fødevareproduktionen og bidrage til at nå Danmarks klimamål. Det er det første missionsdrevne partnerskab, hvor så mange aktører er gået sammen på tværs af felter, og vi har en unik chance for at gøre tingen ordentligt sammen og lykkes med opgaven. Den brede opbakning og styrken i partnerskabet gør, at jeg tror på, at vi kan skabe reelle forandringer, der kan drive landbrugs- og fødevarebranchens rejse til klimaneutralitet, siger Anette Engelund Friis.

Grønne partnerskaber

AgriFoodture er skabt på bagkant af finansloven 2021, hvor den danske regering afsatte 700 millioner kroner til investering i missionsdrevne grønne partnerskaber via Innovationsfonden. AgriFoodTure er det første partnerskab, der officielt så dagens lyst den 6. april 2022.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Partnerskabet er bygget på AgriFoodTures roadmap - et visionært white paper, der tegner linjerne for den mission partnerskabet bygger på. Det innovative white paper skal sætte rammen for den grønne transformation af den danske landbrugs- og fødevaresektor.