Lyt til artiklen:

Krav til husdyrefterafgrøder for perioden 2023/2024

00:00
Hastighed: ???x
03:06

Abonnementsartikel

Landbrugsstyrelsen har beregnet det forventede krav til husdyrefterafgrøder, som gælder i visse områder, for planperioden 2023/2024.

De forventede husdyrefterafgrødekrav betyder, at du dermed kan vurdere, hvor mange hektar husdyrefterafgrøder du eventuelt skal etablere i efteråret 2023.

Husdyrefterafgrødekravene kommer til at fremgå af plantedækkebekendtgørelsen, som træder i kraft 1. august 2023. Bekendtgørelsen skal dog først sendes i offentlig høring, før den kan udstedes, skriver Landbrugsstyrelsen i en meddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Af hensyn til landmandens mulighed for at planlægge markdriften offentliggør landbrugsstyrelsen nu det forventede husdyrefterafgrødekrav i de enkelte oplande for planperioden 2023/2024, før bekendtgørelsen sendes i høring forventeligt i februar 2023.

Se tabellen med oplandenes forventede husdyrefterafgrødekrav her.

Se oversigtskort over oplande med forventede krav over husdyrefterafgrøder her.

Du kan se de forventede procentkrav for de enkelte oplande i Internet Markkort (IMK) fra februar 2023. Der stilles krav om etablering af i alt 34.000 hektar husdyrefterafgrøder på landsplan.

- Hvis du driver økologisk jordbrugsvirksomhed, eller hvis du udbringer mindre end 30 kg N fra organisk gødning pr. ha harmoniareal, bliver du ikke omfattet af krav om etablering af husdyrefterafgrøder, skriver Landbrugsstyrelsen

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter folketingsvalget den 1. november 2022 fungerer regeringen som et forretningsministerium, indtil en ny regering er udnævnt

Plantedækkebekendtgørelsen, hvoraf husdyrefterafgrødekravet for planperioden 2023/2024 fremgår vil ikke blive sendt i høring før, at en ny regering er udnævnt.

Plantedækkebekendtgørelsen

Reglerne om etablering af husdyrefterafgrøder og pligtige efterafgrøder findes i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget (også kaldet plantedækkebekendtgørelsen), som har virkning fra 1. august 2023. Der gælder overordnet de samme regler for husdyrefterafgrøder som for de pligtige efterafgrøder.

Det forventede procentkrav til etablering af husdyrefterafgrøder er først endeligt, når plantedækkebekendtgørelsen er udstedt.Husdyrefterafgrødernes formål

Husdyrefterafgrøderne skal modvirke merudvaskningen af kvælstof fra organisk gødning. De skal etableres i oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder, hvor der er sket en stigning i anvendelsen af organisk gødning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derudover skal der også etableres husdyrefterafgrøder i kystvandoplande med indsatsbehov i henhold til vandområdeplanerne. Husdyrefterafgrødekravet for 2023/2024 er beregnet ud fra datagrundlaget fra vandområdeplanerne for 2. vandplansperiode.

Husdyrefterafgrødekravet justeres årligt på baggrund af ændringer i anvendelsen af organisk gødning inden for oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder.