Lyt til artiklen:

Dansk islæt i globalt kulstof-projekt

00:00
Hastighed: ???x
02:23

Abonnementsartikel

Bayer-koncernen lancerer nu den europæiske del af sit globale carbon farming projekt - og der er dansk deltagelse.

Bayer satser i et globalt perspektiv på at reducere kulstofbelastningen i forbindelse med fødevareproduktionen.

Hensigten er at samle de forskellige aktører i fødevarernes værdikæde inklusive landmændene for at sikre, at landmændene godskrives nye CO2-reducerende tiltag og derigennem bidrage til klimaindsatsen.

Det sker igennem koncernens globale carbonprojekt, som nu også er lanceret i Europa og har dansk deltagelse.

Veje til belønning

Michael Mølgård, Tolstrupgård ved Ringsted, samarbejder med Bayer i Danmark om mindre jordbearbejdning, efterafgrøder og præcisionsteknologi for at undersøge mulighederne for at forbedre jordens kulstofindhold og ikke mindst at finde veje hvor landmanden kan blive belønnet for at forbedre jordens kulstofindhold og klimaaftrykket i marken.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Projektet er kun lige etableret, og vi glæder os til samarbejdet med Michael Mølgård, som er en driftig landmand med stor interesse for nye dyrkningsmetoder, siger Niels Bjerre fra Bayer i Danmark.

Landmænd er vigtige

Bayer ser landmænd og landbrugsjord som afgørende brikker for at opnå vedvarende, positive miljømæssige effekter. Det specifikke mål, som Bayer har sat sig for at opnå, er at reducere udledningen af drivhusgas fra landbrugsjorden med 30 procent i 2030.

- Vores hoved-idé er at belønne landmænd for at indføre klimavenlige driftsmetoder som eksempelvis efterafgrøder, reduceret jordbearbejdning, sædskifte og præcisionsgødskning, siger Lionnel Alexandre, som står i spidsen for Bayers kulstofprojekt i Europa, Mellemøsten og Afrika.

- Disse tiltag binder kulstof i jorden og forbedrer samtidig jordens sundhed, modstandskraft og produktivitet samtidig med, at CO2-emissionen begrænses, siger han.

Digitalt værktøj

Bayer vil understøtte denne indsats gennem udvikling af et digitalt redskab, som gør det muligt at godskrive landmænd for indsatsen baseret på nøjagtige data.

Der deltager 27 europæiske landmænd fra syv lande i projektet, og der indgår cirka 500 hektar, som skal bruges til, at landmændene sammen med Bayers eksperter og andre aktører fra fødevarernes værdikæde kan afprøve og teste og opsamle viden.

Bayers carbonprojekt blev allerede lanceret i USA og Brasilien i juli 2020. Og det globale projekt er planlagt til at vare tre år