Lyt til artiklen:

Når 24 timer i døgnet ikke slår til

00:00
Hastighed: ???x
04:23

Abonnementsartikel

I dette indlæg forsøger tidligere landbrugschef i Den Jyske Sparekasse, Arne Jacobsen, at rådgive til, hvordan man får løst de administrative opgaver i en hverdag, hvor der er mange ting at tænke på.

Et landbrug kan i dag godt sammenlignes med en større produktionsvirksomhed. Der er bare den forskel, at gårdejeren ofte varetager mange af opgaverne alene, hvorimod der i en virksomhed vil være udpeget ansvarlige personer til at varetage nogle af opgaverne, som f.eks. kunne være bogholderi, indkøb, produktion, personale, kontrol, salg og strategiplanlægning.

Udover at drive selve landbruget, er der minimum 20 andre opgaver, som hviler på gårdejerens skuldre.

Nogle af opgaverne kunne være, bogføring, budgetlægning, likviditetsstyring, markplaner, arbejdspladsvurdering, maskineftersyn og indkøb, men også rigtig mange andre vigtige områder som forberedelse til et godt bankmøde, tænke grønt miljø, sikre at lovmæssige kontroller bliver udført, langtidsplanlægning af nødvendige investeringer, lønninger, tænke strategi, få afsluttet gamle byggesager og så videre.

Efter nu snart 48 års erfaring fra den finansielle sektor herunder snart 20 år som landbrugschef i Den Jyske Sparekasse, er det min vurdering, at rigtig mange landmænd er dygtige til deres håndværk, og også har styr på de administrative opgaver, men der er også en del, hvor 24 timer i døgnet ikke er nok, hvor det efter en lang arbejdsdag i stald/mark m.v. kniber med lysten og tiden til de administrative opgaver. Hvilket betyder, at en del af de administrative opgaver bliver løst i sidste øjeblik, og i værste fald slet ikke.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hvilket kan få store økonomiske konsekvenser. Regninger, der ikke bliver betalt til tiden, bøder på grund af manglende kontrol, eller nok en af de vigtigste - være godt forberedt til bankmødet omkring likviditet/driftsopfølgning.

Især forberedelsen til et bankmøde er vigtig, da disse møder ofte viser om gårdejeren har styr på sin bedrift, hvilket kan være udslagsgivende for om der kan gives afslag/bevilling på likviditet/investeringer. jeg mener at gårdejeren skal blive bedre klædt på til at "sidde for bordenden".

Derudover kan manglende styring af likviditeten blive kritisk for gårdejeren, da overtræk kan betyde en dårligere rating i banken. Det kan også betyde at kreditorerne ikke vil yde den normale kredittid, hvilket igen vil presse likviditeten yderligere.

For at sikre bedre tid til det, gårdejeren er bedst til - nemlig at drive selve landbruget, foreslår jeg, at gårdejeren uddelegerer flere af opgaverne. Derudover kan man med stor fordel oprette et gårdråd. Et gårdråd kan være sammensat på forskellig vis, afhængig af hvilke kompetencer, der vil være behov for.

Et gårdråd er et hold, hvor du som gårdejer får mulighed for at sparre ideerne, eller sparring i svære beslutninger omkring strategi, risiko, opsætning af mål, sparring overfor banken og kreditforeningen. Dermed er et gårdråd kun vejledende og hjælpende, men det er fortsat dig som gårdejer, som har ansvaret.

Såfremt man ikke ønsker et gårdråd, vil jeg anbefale, at du som gårdejer uddelegerer flere af de rutineprægede eller mere tidskrævende opgaver, som blandt andet kunne være bogføring, opfølgning på kontroller, tjek af modtagne fakturerer, arbejdsplads vurdering, lønregnskaber, logbøger, dyreregistrering og miljøopdateringer.

Hvad kan man så opnå ved at etablere et gårdråd, eller ved at uddelegere arbejdsrutiner/opgaver:

- Mulighed for at opgaverne kan klares indenfor døgnets 24 timer.

- Du vil via et gårdråd opnå en upartisk og uafhængig rådgivning, hvor du samtidig vil få mulighed for at teste dine økonomiske resultater, men samtidig være egen landmand på egen gård.

- Du vil igennem et gårdråd blive udfordret til at tænke fremtid.

- Du vil blive udfordret på en god måde.

- Du vil ved etablering af gårdråd, få hjælp til øget indsigt i egen økonomi og sparring overfor sit pengeinstitut.

- Du vil ved at uddelegering uddelegere nogle af opgaverne, få væsentlig mere til tid til at være det som du grundlæggende gerne vil - nemlig være landmand og mindre administrator.

- Du vil ved at uddelegere nogle af opgaverne, få skabt bedre sikkerhed for, at der ikke overses noget i de daglige rutiner.

- Du vil kunne skabe luft i din hverdag, så der igen er plads til frihed og også en mindre stresset hverdag.

Ovennævnte er blot nogle af de tanker, som går igennem én, som efter 48 år i den finansielle sektor, nu gerne vil have lov til at udøve sin viden og erfaring overfor de mange landmænd, som gør et kæmpestort stykke arbejde, for at vi alle kan få nogle gode og friske råvarer.