Lyt til artiklen:

Usandsynligt at måger og andre fugle spreder smitte til mink

00:00
Hastighed: ???x
02:00

Abonnementsartikel

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med SSI, KU, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen undersøgt om smitten på minkfarmene kan komme fra måger, fluer, mårhunde, ræve eller andre vilde dyr. Men spredningen fra disse er stadig usikre.

I øjeblikket leder Fødevarestyrelsen og andre sundhedsmyndigheder efter en eller flere mulige smittespredere mellem minkfarmene. I et svar til Erling Bonnesen, landbrugsordfører fra Venstre, om mulig smittespredning fra måger, svarer Miljø- og Fødevareministeriet, at der er blevet påvist smitte på foden af en enkelt måge.

I et svar 26. oktober til Erling Bonnesen skriver ministeriet:

- Ifølge DK Vet, Fødevarestyrelsens veterinærfaglige rådgivning på Statens Serum Institut, og Københavns Universitet, er det stadigt usandsynligt at måger eller andre fugle har spredt covid-19 mellem danske farme, men dette undersøges nu yderligere.

Smitte fra vilde dyr

Fødevarestyrelsen samarbejder også med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen for at afdække forekomsten af covid-19 i vilde dyr.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ifølge DK Vet er det usandsynligt, at covid-19 er spredt med ræv, mårhund, ilder, vilde mink og mår.

Der er undersøgt prøver fra 20 vildtlevende rovdyr, som ræve, grævling, mink, husmår og kat, indsamlet af jægere i Nordjylland i perioden 1. oktober til 6. oktober, og covid-19 var ikke påvist i nogen af prøverne.

Plasmacytose kan smitte gennem fugle

På Fødevarestyrelsen egen hjemmeside beskriver styrelsen, hvordan minksygdommen Plasmacytose kan spredes gennem fugle.

Styrelsen skriver under emnet: Smittespredning:

- Virus udskilles gennem spyt, urin og gødning. Direkte kontakt mellem smittede dyr er den hyppigste smittemåde, ligesom smitte fra mor til afkom er på næsten 100 %. Også kontakt med tilsmudset materialer spiller en vigtig rolle. Noget tyder desuden på,​ at virus kan spredes med vinden, dog ikke over 1 km. Ligeledes kan fugle være passive smittebærere fra en farm til en anden, skriver Fødevarestyrelen.