Lyt til artiklen:

Smågrisetransportører rammes hårdt

00:00
Hastighed: ???x
03:19

Abonnementsartikel

l&F kritiserer øgede kontrolafgift for transport af smågrise. Transportaftalen betyder et øget afgift på 80 øre pr. gris.

Erik Larsen, formand for L&F Svineproduktion, kalder den nye transportaftale for kollektiv afstraffelse af en hel branche.

- Vi har fra start været utilfredse med de høje omkostninger, den omfattende kontrol fører med sig. Den vil ramme alle, der eksporterer grise. Særligt smågriseeksportører vil kunne mærke den øgede kontrolafgift på 80 øre pr. gris. Danske smågrise er en eksportsucces. Derfor er det helt utilstedeligt, at nogle udfordringer hos nogle ganske få, får konsekvenser for hele branchen. Det har nærmest karakter af kollektiv afstraffelse, sagde Erik Larsen i sin formandsberetning på Svinekongres 2020.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kritik af transportaftalen fra l&F betyder ikke, at branchen er imod øget dyrevelfærd med god og sikker kontrol af dyrene.

- Vi bakker naturligvis op omkring fokus på dyrevelfærd i forbindelse med transport. Men jeg havde ønsket, at betalingsmodellen havde været en anden, så det ikke også er alle dem, som overholder reglerne, der skal betale, sagde formanden.

Samfundsansvar for dyrevelfærd

Dyrevelfærd er også et emne på svinekongressen. Professor Peter Sandøe, som også deltager på kongressen fra Bornholm, har analyseret danskernes holdning til dyrevelfærd.

- Grundlæggende vil danskerne gerne dansk gris, men er kritiske overfor antibiotikaforbrug og produktionsforhold. Det er ikke kun i Danmark, at dyrevelfærd er særligt i fokus. I Tyskland venter man at vedtage nye regler fra 1. januar 2021 med nogle forholdsvis korte overgangsordninger, som særligt får betydning for de tyske so-holdere. Det handler om et krav om løsdrift i løbeafdelingen og i farestalden og ved begge et stort arealkrav, sagde Erik Larsen.

Pattegriseoverlevelse

Erik Larsen mener, at meget tyder på, at der ikke er god dialog mellem politikerne og branchen i Tyskland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det har vi i Danmark. Vi har før lavet aftaler om dyrevelfærd. Når vi tænker tilbage på Svinehandlingsplanen fra 2014, som udløber i år, må vi erkende, at vi ikke har leveret på alle de konkrete mål. Særligt målet for pattegriseoverlevelse har vi haft svært ved. Som vi påpegede, da aftalen blev indgået, var målet for urealistisk. Men generelt har en fælles aftale givet både en bevægelse i erhvervet og politisk ro siden 2014. Se bare her, hvordan mængden af lovindgreb har set ud før og efter den aftale. Det er tydeligt, at det betaler sig at gå i dialog. Det gælder både internt i branchen og i forholdet til politikerne og samfundet som sådan, sagde formanden.

For nylig var hele branchen - Danske Svineslagterier og Landsforeningen af danske svineproducenter samlet for at drøfte dyrevelfærd - en snak, der fortsætter i den kommende tid forsikrede Erik Larsen.

- I Landbrug og Fødevarer Svineproduktion vil vi arbejde konstruktivt for at få indflydelse, når vi har set, hvad politikerne spiller ud med. Vigtigst er det, at vi får nogle overgangsordninger for nye lovkrav, som gør det muligt at planlægge. Og vi vil arbejde for at få en normal udfasningsperiode for de stalde, der allerede er etablerede. Det vil vi arbejde hårdt for - uanset om vi taler om dansk lovgivning eller en samlet EU-aftale, sagde Erik Larsen.