Læser Knud Jeppesen stiller i et debatindlæg skarp kritik af Miljøstyrelsens tal og grafer omkring urenset spildevand.

Miljøstyrelsen (Red. forkortet MST i teksten) vildleder helt vildt på deres hjemmeside, hvor de her først i juni forsøger at "vejlede" sig ud af den sidste tids mange afsløringer, af de mange overløb med urenset spildevand der forurener badestrandene og havet. Manipulerende tal og grafer og halve sandheder bruges flittigt i et forsøg på at forsvare kommunernes laden stå til. For MST er jo tilsynsførende over for kommunerne og deres egne godkendelser af alle disse tilladelser til overløb mm.

Smart nok bruger man lige tallene fra 2018 -tørkeåret, hvor overløbsmængderne er 35-40 % lavere end gns. af de foregående 4 år. Kvælstof og fosfor var i 2018 kun det halve af de andre år. Og de nye tal for 2019 er med rekordnedbør langt højere.

Det er altså ikke et ministerium værdigt at formidle "viden" på den måde.

Hvordan har udledningen udviklet sig?

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

MST skriver:

"Udledningen fra rensningsanlæg og andre punktkilder er i perioden 1989 til midt i 1990'erne reduceret væsentligt især på grund af udbygningen med flere og bedre renseanlæg, der med nye teknikker fjerner flere næringsstoffer. Den samlede udledning af kvælstof, fosfor og organisk stof fra punktkilder er siden 1989 reduceret med 79 procent, 91 procent og 90 procent."

Fuldstændig ligegyldig info, hvor man lige praler med store fald fra tiden omkring vandmiljøplan 1 blev taget i brug og de nye grænseværdier, der trådte i kraft i 1992. Faldene på 90 % er, hvor man sammenligner med tiden før kravene til rensning blev indført. Det er altså 30 år siden. Det svarer til, at man sammenligner nye bilers sikkerhed med gamle biler fra før, man fik sikkerhedsseler i bilerne.

Samtidig skriver MST: "Siden 2004 har den samlede udledning af kvælstof, fosfor og organisk stof fra punktkilder været på stort set samme niveau. Udviklingen fremgår af figuren nedenfor".

Så lad dog være med at bruge 30 år gamle tal bare for, at vise et stort fald. Der er jo ikke noget fald.

Videre skriver MST: "96 procent af udledningerne i 2018 på landsplan bestod af færdigrenset spildevand og regnvand fra tage og veje" Igen manipulation, for regnvandet er jo ikke rent fra de 2 strengede anlæg. Der udledes mere kvælstof og fosfor fra disse udledninger end fra de urensede overløb, samt alt andet som dækrester, bremsestøv, cigaret skodder mm. Ja selve mængden af COD (organisk stof =lort, miljøfremmede stoffer mm) er dobbelt så højt i "regnvand fra tage og veje" som i urenset spildevandsoverløb i 2019. Men det nævnes slet ikke.

Det er for øvrigt ikke så mærkeligt, at udledningen ikke falder. Man bruger de samme gamle grænseværdier fra 1987, som de nye og moderne renseanlæg "kun" skal leve op til. 30 år uden stramninger af kravene til, hvor godt rensningsanlæggenes skal rense spildevandet. Grotesk! Ikke engang med vandplan II og III er der sket spor. Man fortsætter bare med de samme gamle krav. Ingen krav til udfasning af fosfor i vaskemidler, selvom det er med til at skabe problemer med iltsvind i havet om sommeren. "Kære Miljøminister -vågn dog op - det kræver da ikke flere målinger og undskyldninger, at stramme kravene -hvis det gælder landbruget, kan du nå at indføre nye krav i et tv -indslag!"

I landbruget har vi vist aldrig oplevet bare 3 år uden stramninger. På det sidste er der ikke engang 3 måneder i mellem!

MST skriver også:

"Der er sket et tilsvarende fald i udledningen af kvælstof fra landbruget på knap 50 procent siden 1990'erne."

Ja og det er endda efter, at vi havde fået bygget gylletanke og stoppet de mange udledninger fra møddinger. Bare de sidste 20 år har vi reduceret med over 20 %, samtidig med at udbytterne i markerne er meget højere. De samme 20 år som kommunerne stadig udleder samme mængde næringsstoffer som dengang. Så er det da mærkeligt, at det stadig er landbruget, der får mest skyld for stigende iltsvind, når det kun er os, der har reduceret udledninger af næringsstoffer.

Egentlig befriende, at landbruget endnu ikke har fået skyld for de mange, lukkede badestrande grundet coli- og tarmbakterier som folk svømmer rundt i det danske sommerland.