Abonnementsartikel

Det var ikke miljøorganisationerne, der fik standset udledningen af spildevand i Øresund - det var, ifølge Gustav Garth-Grüner, de danske bønder.

Det var ikke miljøorganisationerne, der fik standset den omstridte udledning af urenset spildevand i Øresund - nej, det var de danske bønder i Bæredygtigt Landbrug, som i årevis har protesteret over gentagne forureninger, og som i sidste uge endelig fik lydhørhed i pressen.

De såkaldt grønne foreninger reagerede slet ikke, da de blev orienteret allerede den 6. maj - men først da folkedybet forlangte handling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og den såkaldt grønne miljøminister gjorde intet, selv om vi orienterede om problemet i god tid. Først da presset blev for stort hen over weekenden, blev emnet aktuelt for ministeren.

Øresund-tilfældet er ingen enkeltstående skandale. Det er i Danmark jævnlig praksis, at offentlige myndigheder på nøjagtig samme måde giver sig selv tilladelse til at lukke spildevand ud og dermed forurene vandmiljøet. Denne sag omhandler under en hundrededel af den spildevands-forurening, der årligt forekommer på landsplan.

Vi taler om det rene lort. Og om næringsstoffer som fosfor, kvælstof og organisk materiale samt uafklarede store mængder af miljøfremmede stoffer, kemi, tjære og medicinrester.

Der er åbenlyst dobbelt-standarder for, hvordan man regulerer af hensyn til vores miljø. Vi landmænd skal trods minimale udledninger, der svarer til en dråbe i havet, dagligt stå på mål for tilstanden i det danske vandmiljø. Derfor bliver vi voldsomt provokeret af den lethed, hvormed systemet kan tildele sig selv retten til at lave et sådant planlagt svineri - og stadig fastholde, at det er landbruget, der står for udledning af næringsstoffer til havmiljøet.

Der må kunne findes en løsning for at få spildevandet til rensningsanlæg, evt. via tankskibe.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danske landmænd har siden slutningen af 1980'erne skullet opbevare gylle i minimum ni måneder, det offentlige kan i dette tilfælde åbenbart ikke opbevare spildevand i blot fem dage...

Skal vi være enige om, at vi er fælles om at passe på miljøet, og at den generelle og gentagne spildevands-forurening stopper her?