Abonnementsartikel

Eksportportalen informerer om at kødannelse og ventetid ved indre grænseovergange i EU kan have konsekvenser for transport.

EU's medlemsstater har i løbet af de seneste dage og uger indført en række foranstaltninger som led i indsatsen for at forhindre yderligere smittespredning med Covid-19. Det omfatter blandt andet indførsel af kontrol af grænseovergange mellem EU lande. Der kan således opstå kødannelse og ventetid ved grænseovergangene inden for EU, skriver Fødevarestyrelsen i en meddelelse.

Fødevarestyrelsen har modtaget information om situationen ved grænserne fra Kommissionen om forhold i andre EU lande:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Polen

Information af 19. marts fra Fødevarestyrelsen:

Situationen om kødannelse og ventetider ved grænseovergange til Polen afklares pt. Nærmere information sendes så snart der er en officiel bekræftelse om forholdene for dyretransporter.

Bulgarien

Information fra 18. marts 2020:

Grænsekontrol ved de bulgarske grænser tager op til 12 timer.

Ungarn

Information fra 18. marts 2020:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Transit af levende dyr gennem Ungarn kan ikke holde 24 timers ophold på kontrolsteder.

Rumænien

Information fra 17. marts 2020:

Ingen restriktioner for transporter af levende dyr. Restriktioner for chauffører og medhjælpere. De må ikke have symptomer på Covid-19 infektion, og de skal være udstyret med værnemidler, som desinfektionsmidler, handsker og ansigtsmasker.

Slovenien

Information fra 17. marts 2020:

Ingen restriktioner for transporter af levende dyr. Der kan forventes længere ventetid ved de slovenske grænser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kroatien

Information fra den 16.marts 2020:

Ingen restriktioner for transporter af levende dyr. Restriktioner for chauffører og medhjælpere, som kommer fra højrisikolande. De underkastes overvågning på grænsen med hensyn til Covid-19, samt underkastes særlige foranstaltninger når de kører ind i landet. Man skal forvente ventetid ved de kroatiske grænser.

Levende dyr

- Tag alle forholdsregler, før du sender dyr ud af Danmark, lyder opfordringen.

Det er helt afgørende for den fortsatte transport, at eksportører og transportvirksomheder tager alle forholdsregler, så der skabes vished for, at der ikke er uacceptable ventetider ved grænseovergangene for forsendelser med levende dyr, før de levende dyr afsendes fra Danmark. Det omfatter blandt andet, at transportvirksomhederne gennemgår beredskabsplaner til brug i nødsituationer og sikrer, at der tages højde for den aktuelle situation, skriver styrelsen.

Hvis det ikke er muligt at få vished for, at forsendelser med levende dyrene kan krydse grænseovergange uden uacceptabel ventetid eller uhindret kan afsættes i udlandet, så opfordrer Fødevarestyrelsen på det kraftigste til, at dyrene ikke udføres af Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Afvisning ved grænse

Hvis dine dyr bliver afvist ved en grænse mellem to EU lande

Skulle det alligevel ske, trods grundigt forarbejde, at en forsendelse af levende dyr afvises ved grænsen til et transit- eller bestemmelsesland, så vær opmærksom på følgende:

- Det er de veterinære myndigheder i det land, hvor dyrene befinder sig, som kan træffe afgørelse om, hvad der skal ske med forsendelsen. Den ansvarlige eksportør eller organisator skal rette henvendelse til de lokale myndigheder for at få afklaret, hvad der videre skal ske med forsendelsen.

- Det er forbudt at returnere dyr til Danmark uden forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

- Af dyresundhedsmæssige årsager giver Fødevarestyrelsen som udgangspunkt ikke tilladelse til returnering af klovbærende dyr.