Abonnementsartikel

Landboforeningen Limfjord vil i samarbejde med Deltidsudvalget og Landbo Limfjord give et bud på, hvad du skal gøre, når du har penge på lommen.

Det kan være en jungle at gennemskue, hvad du skal gøre, når du har penge på lommen. Skal de stå i guld? Investeres i grønne skove eller omsættes til fest og farver? Det vil Landboforeningen Limfjord i samarbejde med Deltidsudvalget og Landbo Limfjord søge at give et bud på onsdag d. 5. februar kl. 19.00 hos Landbo Limfjord i Skive, skriver Landboforeningen Limfjord i en pressemeddelelse.

"Penge er til for at blive brugt!"

Artiklen fortsætter efter annoncen

"At spare op er at udskyde et forbrug!"

"Dit største formueaktiv er i mange år din arbejdsevne!"

Det er tre af de budskaber, som vil være gennemgående for aftenen hos Landbo Limfjord. Aftenens pointe er, at du skal forvalte din formue, så den giver dig mest mulig nytte.

Indtjeningen ser for tiden generelt fornuftig ud for de fleste familier. Beskæftigelsen er høj, og renteniveauet lavt. Mange står tilbage med penge mellem hænderne, når afdraget på boliglånet og de daglige udgifter er betalt. Samtidig skaber de fleste driftsgrene i landbrugserhvervet sorte tal på bundlinjen. Hvad gør man så? Afdrager man noget mere? Giver større gaver? Investerer? Sparer ekstra op til pensionen? Eller køber en ny bil?

Driftsøkonom Bent K. Christensen, Landbo Limfjord, fortæller:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Mulighederne er mange, når man kigger på opsparingsformer. Det gælder både de økonomiske valg, men også dem på oplevelseskontoen. Det er vidt forskelligt, hvad der skaber værdi for os som mennesker. Dét, der gælder for dig, gælder måske ikke for din nabo. Det er helt individuelt, hvordan penge skaber nytte. Derfor er det centralt, at du gør op med sig selv, hvor dit og familiens behov ligger. Hvad giver mening for dig?

- I forbrugsparadiset er jeg samtidig nødt til at slippe den slange løs, som hedder livets forgængelighed, fortsætter Bent.

- For de fleste er arbejdsevnen hele fundamentet for en robust økonomi. Hvad gør du, hvis du brækker ryggen? Hvordan er din familie stillet, hvis du ikke er her mere? Hvordan vil din økonomiske verden se ud, hvis du er her rigtigt længe og bliver meget gammel? Forsikring og pensionsopsparing kan synes fjernt, men det er centrale brikker i en formueforvaltning set i perspektivet af en livstidsindkomst.

På mødet vil Bent K. Christensen bl.a. kigge på PensionsInfo, og hvad der gemmer sig af tal her. Han vil vise en række nøgletal for, hvornår en opsparing og dækning er stor nok, og om man overhovedet bør sætte ind på pension og opsparing, eller man hellere skal bruge pengene med det samme.

Efterfølgende vil Niels Rødsgaard, Finansoptimering, supplere og se på effekten af, hvordan de opsparede midler bliver placeret. Små marginaler kan få stor betydning for et liv som pensionist.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fra Landbrug & Fødevarer vil Katja Elberg fortælle om landmandspensionen, og hvordan man kan få mere ud af en pensionsopsparing suppleret af Susanne Lind fra Velliv.

Økonomikonsulent Jens Møllmann, Landbo Limfjord, vil slutte aftenen af med at belyse risikoen ved en række forskellige investeringer. Mange vil gerne hjælpe dig med placering af dine midler, og salgsargumenterne vil være mange og gode. Der vil være efterspørgsel på dine penge, med det mål at andre tjener penge på dem.

- Det er nemt at love guld og grønne skove med skønne afkast. Det er sværere at sige, at nu skraber du mod pengekassens bund, tilføjer Bent.

- Det er vigtigt, at man lærer at passe og plejer sin formue rigtigt. Penges nytteværdi ligger i at blive brugt, men husk, at man kun kan bruge pengene én gang.

Han slutter af med at opfordre til, at alle interesserede kommer til mødet og bliver klogere på formuepleje i forhold til en livstidsindkomst. Landboforeningen Limfjord er vært ved arrangementet, men af hensyn til kaffen, beder foreningen om tilmelding senest mandag d. 3. februar 2020. Alle interesserede er velkomne, skriver foreningen i pressemeddelelsen.