Der er fra myndighedernes side stort fokus på de aftaler, der bliver indgået med for eksempel udenlandske vikarbureauer og udenlandske underleverandører af arbejdskraft. Skattestyrelsen anser som oftest disse aftaler som arbejdsudleje, og det kan blive dyrt, skriver SLF i en pressemeddelelse.

Udenlandske medarbejdere skatteforhold

Du kan vælge flere metoder, når du indgår aftale om at beskæftige udenlandske ansatte i dit landbrug herunder:

Artiklen fortsætter efter annoncen

1. Du kan vælge at ansætte medarbejderne

2. Du kan indgå aftale med en udenlandsk enkeltmandsvirksomhed og

3. Du kan indgå aftale med et udenlandsk vikarbureau om levering af arbejdskraft

Skattereglerne er komplekse uanset, hvilken metode du anvender. Denne artikel har fokus på arbejdsudleje, som vil kunne forekomme, når du benytter metode 3.

Arbejdsudleje

Reglerne om arbejdsudleje bliver administreret meget restriktivt af skattemyndighederne, og domstolene bakker op om den restriktive fortolkning. Det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på reglerne, når du indgår aftaler om levering af ydelser i form af arbejdskraft fra en udenlandsk virksomhed med flere ansatte. Det kan være et vikarbureau, der er registreret i udlandet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis den arbejdskraft, du køber, består i at levere ydelser, der er en integreret del af virksomhedens fagområde, vil der stort set altid foreligge arbejdsudleje og ikke en entrepriseaftale, skriver SLF i pressemeddelelsen.

Integreret del af virksomheden

At arbejdet er en integreret del af virksomheden betyder, at hvis du indgår aftale om køb af arbejdskraft til blandt andet nedenstående ydelser, vil der stort set altid være tale om arbejdsudleje

- Pasning af dyr

- Markarbejde

- Pelsning af mink

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Juletræsfældning

- Arbejde på et gartneri - dog ikke okulation af roser

Som du kan se, er det nærmest umuligt ikke at blive omfattet af bestemmelsen om arbejdsudleje. Dog vil en aftale om levering af arbejdskraft til byggeprojekter som hovedregel ikke være arbejdsudleje

Konsekvensen af arbejdsudleje

Når der er tale om arbejdsudleje, skal der indeholdes 8 % i arbejdsmarkedsbidrag medmindre den medarbejder, der udfører arbejdet, er socialt sikret i udlandet.

Der skal også indeholdes arbejdsudlejeskat, som udgør 30 % af medarbejderens bruttoløn for arbejdet udført i Danmark. Kender du ikke medarbejderens løn, skal du tilbageholde 30 % af fakturabeløbet efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hæftelse for skatten

Du hæfter for skatten, hvis du har været forsømmelig. Nu kunne man jo tro, at der skal meget til for at du har været forsømmelig. De afgørelser, der er på området, viser imidlertid noget andet. Alene det forhold, at du ikke har opkrævet skatten medfører, at du har udvist forsømmelighed også selvom, du ikke var klar over, at du reelt set havde indgået en aftale om arbejdsudleje.

Moms

Der er omvendt betalingspligt på aftaler om arbejdsudleje. Derfor må du ikke acceptere en faktura fra den udenlandske virksomhed med moms på. Du skal afregne momsen på aftalen og herefter få momsfradrag, så det ender med at gå lige op.

Søg rådgivning

Hos SLF har vi stor erfaring med anvendelse af udenlandsk arbejdskraft i landbruget. Det er meget let at komme galt afsted. Derfor opfordrer vi til, at du søger rådgivning hos os, inden du indgår aftaler med udenlandske virksomheder.

I forhold til ansættelse af udenlandske medarbejdere og kontrakter, kan du kontakte SLF.