Bæredygtigt Landbrug kritiserer nyt kontrolsystem målrettet slåningskravet - fordi landmanden nu er skyldig, indtil det modsatte er bevist

Forslaget om en ny app målrettet den satellitbaserede kontrol af slåningskravet møder modstand fra Bæredygtigt Landbrug, der opfordrer Landbrugsstyrelsen til at trække forslaget tilbage, skriver Bæredygtigt Landbrug i en pressemeddelelse.

- Det her er et voldsomt angreb på landmandens retssikkerhed. Det er uacceptabelt, at borgere i Danmark er skyldige, indtil de selv har bevist deres egen uskyld, siger Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug.

Det har hidtil været op til kontrollørerne at tjekke, hvorvidt kravet om at slå brak- og græsarealer én gang årligt bliver overholdt.

- En ny satellitbaseret kontrol opererer imidlertid med et omstridt og fejlbehæftet trafiklys-system - og får med udkastet til en ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugerne nu følgeskab af en app, der ifølge Bæredygtigt Landbrug tager udgangspunkt i omvendt bevisbyrde: Landmanden skal således dokumentere, at han har overholdt kravet, i stedet for at Landbrugsstyrelsen skal dokumentere, at kravet ikke er overholdt. Hvis slåningskravet er opfyldt om foråret, men ikke fremgår af trafiklys-systemet, kan det være umådeligt svært i slutningen af oktober at bevise og dokumentere, at slåningskravet allerede var opfyldt i foråret, skriver Bærdygtigt Landbrug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er en juridisk glidebane. Og det gælder også i forhold til, at landmanden skal både undersøge og angive sig selv ? hvilket strider mod internationalt anerkendte retsprincipper, siger Nikolaj Schulz.

Én ting roser Bæredygtigt Landbrug dog i høringssvaret: At en ændret model for udsættelse af høstfrist for hovedafgrøden er et skridt i den rigtige retning ? om end høstfrister generelt stadig betegnes som absurde.