Abonnementsartikel

Landmand ved Haurum har forsøgt at etablere vådområder uden held.

Gdr. Svend Enevoldsen, Haurum ved Rødding har i flere omgange forsøgt at etablere et vådområde eller mini-vådområde på sin jord for at tilbageholde eventuelle kvælstofoverskud i drænvand, inden det løber ud i Rødding Bæk. Men det viste sig svært at komme igennem bureaukratiet.

Derfor endte sagen med, at Svend Enevoldsen kontaktede Christian Ravn fra SLF og MF Anni Matthiesen for at forklare dem situationen ? ikke mindst fordi problemstillingen har interesse for hele landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Først vådområde ? så bureaukrati

Først blev det klart, at Svend Enevoldsens areal var udpeget til at indgå i en større vådområdeplanlægning. Men det viste sig, at der er meget lang sagsbehandlingstid - måske 1-2 år for at afklare om udlægning af det større vådområde opnår den ønskede effekt, forklarer Svend Enevoldsen og Christian Ravn.

Dernæst opstod der tvivl om, hvorvidt vådområdet overhovedet var nødvendigt, da kommunerne i opland til vadehavet har budt ind med så mange potentielle vådområder, at målsætningen for nedbringelse af kvælstofudledning til vadehavet måske allerede kan nås.

Da Svend Enevoldsen hørte dette, besluttede han sig til at søge om et minivådområde, for dog at komme i gang med at gøre en indsats.

Det kræver dog først, at han søger kommunen om at få arealet taget ud af "vådområdeplanen". Det kan kommunen kun søge Landbrugsstyrelsen om i to uger i november.

- Men så kan min ansøgning om mini-vådområde først komme ind til april 2020, og så bliver det svært at nå kvælstofmålsætningen inden 2021, konkluderer Svend Enevoldsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Administrativt umuligt at komme i mål med vådområder inden for tidsfristen

Ifølge oplandskonsulent Peter Aalykke hos SLF har staten sammensat en meget lang proces fra idé til realisering, når det gælder kommunale vådområder. Det kan ikke gøres på mindre end 3-4 år, og det stemmer dårligt overens med den relativt korte tidshorisont, som Landbrugspakken opererer med.

Som almindelig landmand er det svært at komme til at yde en indsats, når vilkårene er så tunge at danse med, fastslår Svend Enevoldsen. Derfor har vi inviteret MF Anni Matthiesen ud at se på sagerne og for at forklare hende problematikken. Der er simpelthen helt generelt behov for at få ryddet op i bureaukratiet og få lagt klare planer for etablering af vådområder og minivådområder.

Anni Matthiesen ind i kampen

Anni Matthiesen lyttede til problematikken, og lovede at viderebringe den til Miljø- og Fødevareministeren i form af en række spørgsmål, herunder:

? Hvad er status på udpegning af vådområder og mini-vådområder

Artiklen fortsætter efter annoncen

? Hvorfor kan man kun søge ophævelse af vådområder to uger i november

? Hvordan kan der skabes mere smidighed og hurtighed i sagsbehandlingen

? Kan ministeren garantere, at landmænd ikke sanktioneres, hvis ikke målsætningen nås, og bliver der forskel på, om landmanden har etableret mini-vådområde eller ej?

-Vi håber, at ministeren iværksætter tiltag, som kan fremme sagsbehandlingen betydeligt. Ellers frygter vi, at vi ikke når i mål med reduktion af kvælstofudledningen, slutter SLF og gårdejer Svend Enevoldsen.