Abonnementsartikel

Al regulering bør naturligvis kun finde sted på baggrund af valide målinger taget ude i virkeligheden.

DEBAT: Hvordan bør vi i fremtiden regulere dansk landbrug? Det er der meget debat om for tiden.

I grunden finder jeg det meget let at besvare: Al regulering bør naturligvis kun finde sted på baggrund af valide målinger taget ude i virkeligheden. Det er det eneste logiske svar. Hvem vil reguleres, kontrolleres og sanktioneres på baggrund af andet end faktiske målinger? Ingen ønsker at blive sanktioneret på baggrund af følelser, tvivlsomme modelberegninger og folkestemninger.

Respekt for samfundet

Når jeg som landmand udøver mit hverv, så skal jeg naturligvis gøre det med respekt for det omkringliggende samfund og med behørigt hensyn til vores fælles natur.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Jeg ønsker ikke at ødelægge noget. Jeg ønsker at gøre det inden for nogle helt klare og gennemsigtige rammer. Er der målinger, der viser, jeg træder ved siden af, så må jeg rette ind. Viser målinger, at jeg kan mit kram og holder mig inden for rammerne, så vil jeg have lov at være i fred.

Målinger mangler

Situationen på vandmiljøområdet de sidste 30 år har mildt sagt ladet meget tilbage at ønske, eller rettere sagt: Der har i den grad manglet målinger. Ligeledes har de klare og gennemsigtige rammer været fuldstændigt umulige at finde. Målsætninger, grænser og normer er blevet ændret, sat op og ned i et væk. Ingen kan overskue det længere.

Retsløs tilstand

Tilstanden kan bedst sammenlignes med retsløse tilstande på en vej i Østeuropa. En vej uden skiltning af hastighedsgrænse, hvor det er det stedlige eksemplar af embedsstandens lange arm, der ud fra humør og mavefornemmelse kræver dummebøder ind. Vel at mærke uden den mindste form for dokumentation for hvilken grænse der er overtrådt. Og jo selvfølgelig uden klage- eller ankemulighed.

Ikke en retsstat værdigt

Det burde være ligetil. Kigger vi bare et stenkast mod syd i Slesvig-Holsten, så kan de selvfølgelig godt finde ud af at lave målinger i vandmiljøet. Vel at mærke målinger som EU kræver vi skal tage for at kende vores vandkvalitet ude i vandløbene! Det er logisk indrettet. Det er gennemsigtigt. Ingen bliver reguleret med mindre der er målinger der viser, de gør noget forkert. Gør man noget forkert, bliver der rettet ind.

Hvis det, i landet hvor ?ordnung muss sein? hersker, er lovmedholdeligt. Hvis det på samme tid opfylder kravene fra EU. Hvis det sikrer den tyske landmands retsstilling, så ingen dømmes på andet end faktuelle beviser. Hvorfor er det så at vi ikke forlanger at få det samme system her i Danmark?

Forholdene på dette område de sidste mange år, er simpelthen ikke en retsstat værdig.

Fælles møde

Et samlet landbrug har besøgt myndighederne i Slesvig-Holsten. Det har medført, at de afholder et fælles stormøde på Bygholm Landbrugsskole den14. maj. Her er der rig mulighed for at blive klogere på hvor simpelt, logisk og nøjagtigt man opfylder EU's krav syd for grænsen.

Det møde vil jeg deltage i. det bør Du også gøre. Det er på høje tid vi står sammen i en stor samlet flok og kræver forhold, som en retsstat kan være bekendt.

Mød op, tag kollegaen med!