Abonnementsartikel

Miljø- og fødevareordfører for Det Konservative Folkeparti, Orla Østerby, opfordrer Miljøstyrelsen til at overveje regulering i dette debatindlæg.

DEBAT

De fortsatte angreb på naturplejefår på Vind Hede i Vestjylland bør få Miljøstyrelsen til at overveje øjeblikkelig reguleringstilladelse på ulvene i den vestjyske ulvezone.

De dokumenterede eller formodede ulvegreb har fundet sted siden sidste efterår og har anslået kostet hen ved 100 naturplejefår og farmhjorte livet. Helt efter den gældende forvaltningsplan har Miljøstyrelsen derfor i februar oprettet en ulvezone i Vestjylland, hvor husdyrholdere kan få tilskud til opsætning af såkaldt ulvesikker indhegning.

Jeg har selv for nylig besøgt den fold på Vind Hede, hvor alle lam og fem får er forsvundet i løbet af de seneste måneder, selv om indhegningen opfylder de krav, der er opstillet fra Miljøstyrelsen. Det er svært at se, hvordan indhegningen realistisk set kan laves anderledes og mere sikker. Trods den forbedrede indhegning og flytning af fårene fortsætter angrebene. Ulven kan tilsyneladende hoppe over hegnet. Senest i mandags hvor to naturplejefår mistede livet i en nærliggende fold, og dna-test fastslår, at det er ulvens værk.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vi er derfor nu i den situation, hvor forvaltningsplanen for ulv i Danmark foreskriver, at der kan gives reguleringstilladelse efter gentagne angreb på husdyr, når rimelige afværgeforanstaltninger som i dette tilfælde har været forsøgt.

Jeg opfordrer derfor Miljøstyrelsen til at gribe ind hurtigst muligt. Hverken husdyr eller husdyrholdere kan fortsætte med at være eksperimenter for en ulveforvaltning, der helt åbenlyst kræver øjeblikkelig handling fra myndighedernes side.