Abonnementsartikel

Efter kritik af processen i vandrådenes arbejde tager ministeren nu til genmæle.

Vandrådene har til opgave at vurdere hvilke vandløb, der skal være omfattet af vandplanerne, og hvilke der ikke skal.

På det seneste har der dog været kritik af de forhold, som vandrådene skal arbejde under. Senest har vi her på Maskinbrevet bragt et læserbrev fra Carl Christian Pedersen, formand for Agri Nord, hvor han kaldte vandrådenes arbejde for en skueproces. Du kan læse det omtalte læserbrev her.

Kritikken er ikke gået uhørt i Miljø- og fødevareministeriet, og ministeren, Esben Lunde Larsen, har netop udsent følgende kommentarer til vandrådsarbejdet:

"Jeg har med bekymring læst den seneste tids skriverier om vandrådsarbejdet. Det lader til, at processen nogle steder er ved at løbe af sporet. Det er jeg ked af, for vandrådene har en nøglerolle i forhold til at vi som regering skal kunne levere på løfterne fra Fødevare- og landbrugspakken.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I mange kommuner hører jeg heldigvis, at arbejdet går rigtig godt, og at der er et godt samarbejde i gang imellem de forskellige interessenter i forhold til at identificeret vandløb. Det er jeg rigtig glad for. Det er netop det gode samarbejde, vi håber kan blive resultatet af vandrådene.

Men jeg kan som ansvarlig minister ikke sidde overhørig, at så vigtig en proces er ved at løbe af sporet.

Det er kommunerne, der har ansvaret for at tilrettelægge processen for vandrådsarbejdet, men det skal de gøre i samarbejde med vandrådsmedlemmerne. Derfor er det uhensigtsmæssigt, hvis vandrådene holder møder midt i høsten, hvor det er svært for landmændene at finde tid til at deltage. Særligt når man tager i betragtning, hvor få reelle dage, der har været denne sommer til at få høsten i hus.

Jeg vil gerne på det allerkraftigste opfordre kommunerne til at udvise fleksibilitet og planlægge møderne, så flest muligt kan deltage.

Jeg vil meget opfordre vandrådene til at huske Vandrådene har helt frem til 31. december til at arbejde med processen omkring, hvilke vandløb der kan tages ud af vandplanlægningen. Jeg hører, at nogle vandråd har meget travlt med at afslutte arbejdet hurtigt, men der er en grund til, at vi har sat tidsfristen, som vi har gjort. I samme ombæring vil jeg også understrege, at der ikke fra ministeriel side er krav om, at den ene opgave skal være afsluttet før andre.

At et vandråd arbejder godt, behøver ikke betyde, at medlemmerne er enige om alt. Jeg vil gerne opfordre til at huske på, at vi meget gerne tager imod supplerende udtalelser i tilfælde, hvor medlemmerne ikke er enige. De ansvarlige i vandrådene skal tage de supplerede udtalelser, der kommer, seriøst, og sørge for at bringe dem videre til os. Jeg vil gerne love, at alle supplerende udtalelser vil blive behandlet seriøst af mit system, når vi kommer til at skulle træffe politiske beslutninger om omfanget af vandløb i vandplanlægningen.

Jeg har tidligere sagt, at udkastet til teknisk afgrænsning af de små vandløb er vejledende. Det gentager jeg nu, fordi det er vigtigt for mig at understrege, at hverken kommuner eller vandråd er bundet af at skulle forholde sig alene til den ramme. Kommuner og vandråd kan frit kommentere på og forholde sig til alle de små vandløb omfattet af vandplanlægningen. Og det vil jeg opfordre på det kraftigste til at gøre, for vi politikere kan ikke sidde på Christiansborg og kende til hvert et vandløb ude i landet. Det gør vandrådsmedlemmerne, og det er deres viden, vi har brug for at få i spil nu.

Ingen må være i tvivl om, at jeg tager vandrådsarbejdet seriøst, og at det er vigtigt for mig, at processerne lokalt forløber så hensigtsmæssigt som overhovedet muligt. Derfor vil jeg torsdag den 7. september holde et møde med repræsentanter fra kommunerne og de landsdækkende organisationer, hvis medlemmer arbejder i vandrådene. Formålet med mødet er at gøre status for arbejdet, udveksle erfaringer og rette op på eventuelle misforståelser, så arbejdet kan forsætte bedst muligt resten af året."