Abonnementsartikel

Uddannelse, ny teknologi og investeringer er vejen frem, lyder det fra Theo de Jager, der er præsident for Afrikas landmænd.

En af de mest markante landbrugsledere i Syd Afrika er den karismatiske Theo de Jager. Udover at bestride en række ledende poster i syd afrikanske landbrugsorganisationer igennem en årrække, er han i dag formand for Pan African Farmers Organisation PAFO) - en sammenslutning af landbrugsorganisationer i hele Afrika. Theo de Jager, der driver et stort landbrug i den nordligste provins Limpopo i Syd Afrika, har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Pretoria. Han har mere end de fleste et indgående kendskab til Syd Afrikas og hele det afrikanske kontingents fremtidige udfordringer om landbrug og fødevare.

I denne samtale fortæller Theo de Jager om hans visioner for bønderne i hele Afrika. Hans filosofi er, at jo mere effektive landmændene er i hele værdikæden fra jord til bord, jo bedre kan landbruget bidrage til at bekæmpe arbejdsløsheden på det store kontinent. Den ligger på omkring 30 procent. Nøgleordene i denne omstillingsproces i de kommende år er uddannelse, ny teknologi og investeringer. Disse tre begreber er livsvigtige for, at det store kontinent skal kunne brødføde sig selv om 25 år, hvor befolkningen vil være vokset til 1,2 milliarder i Afrika, siger Theo de Jager.

Fattigdom fjernes via jobs

Uddannelse og ny teknologi skaber flere jobs, som kan være med til at reducere fattigdommen. Men det kræver investeringer i ny teknologi, og at landmændene får lært at bruge den. Her spiller kommunikationen en vigtig rolle. De fleste mennesker i Afrika har en mobiltelefon - så ny teknologi er ikke uvant for befolkningerne inklusive landmændene.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Men da landmænd pr. definition er konservative, skal de se resultater af deres brug af ny teknologi i landbruget. Og her kommer landbrugsjournalisterne ind i billedet. De har en meget vigtig rolle. De skal formidle viden og med gode eksempler fortælle om, hvad ny teknologi har betydet for andre landmænd. Den viden og de gode historier kan kommunikeres ud til de fjerneste afkroge via mobiltelefonen. Derfor er landbrugskommunikationen med udbredelse af de gode historier vigtig for, at det skal lykkes at overbevise landmændene om, at brug af ny teknologi er et kæmpe fremskridt, fastslår Theo de Jager.

Kulturen skal ændres

- Vi skal tænke anderledes, vi skal have ændret kulturen og folks opfattelse. De fleste sorte landmænd lader køerne dø en naturlig død i Afrika. Det er ikke en effektiv måde, at skabe en rentable produktion på inden for kvægavl. Et andet problem er sikkerheden for de, der dyrker jorden. 70 procent er kvinder, og der er alt for mange voldtægter og ligefrem mord på landmænd overalt i Afrika. Denne sikkerhed skal regeringerne arbejde på at sikre. Og så tror jeg på Andelstanken. Landmændene skal slutte sig sammen omkring hele fødekæden, så de løfter i flok for at fremme et varieret, bæredygtigt og økonomisk etableret landbrug. Og de selskaber som dannes på andelsbasis skal fremme selvbevidsthed og beskæftigelse, og så skal regeringerne og landbrugsorganisationerne sørger for at tilgodese de mange fattige kvindelige landmænd og de unge i den udvikling, siger præsidenten.

Ejerskab

Målet er ikke at landmændene skal leje jord af staten, men at de skal eje den, fordi kun gennem ejerskab skabes interesse og engagement fra den enkelte. Kun når den enkelte får ejerskab til jorden gøres en indsats for at få det til at være rentabelt. Derfor duer det ikke med den model for en jordreform, som eksempelvis den syd afrikanske regering har foreslået med at leje jord ud til sorte landmænd, mener Theo de Jager.

- Kun landbruget og fødevareproduktion kan gennem værdiskabelse bidrage med velfærd og dermed fjerne fattigdommen. Det er min vision og drøm for de næste 20 år for landbruget i Afrika. Men det kræver også politisk stabilitet i landene, fjernelse af korruption og kriminalitet, som vi desværre har i mange lande i Afrika, siger han.

Theo de Jager er overbevist om, at en sammenslutning som Pan African Farmers Organisation (PAFO) giver styrke overfor befolkningerne og dermed også overfor politikerne. Det er ulige nemmer at kontrollere og styre en fattig befolkning, fremfor en befolkning, der er uddannet og er i arbejde. Men det er ikke regeringerne, men landmændene selv, der skal tage lederskab og gennem vækst skabe velfærd og mindske fattigdommen.

Bedre infrastruktur

Foruden uddannelse, teknologi og investeringer mener Theo de Jager, at et vigtigt element i landbrugets udvikling i Afrika er en langt bedre infrastruktur end man har i dag.

- Det er jo helt galt, at nogle lande i Afrika blandt andet Syd Afrika eksporter landbrugsprodukter til Frankrig, som eksporterer produkterne videre til eksempelvis Congo, fordi grænserne mellem landene i det sydlige Afrika er lukket. Det er meget uhensigtsmæssigt. Grænserne skal åbnes overalt i Afrika, så varer lettere kan bevæges landene imellem, fastslår Theo de Jager.

- Landmænd i Afrika repræsenterer et betydeligt antal af kontinentets befolkning - de er verdens fattigste mennesker, men de lever ikke på det fattigste kontinent i verden. Vi har en god jordbund og et godt klima - ting, som penge ikke kan købe, men vi mangler teknologi, infrastruktur, markedsforbindelser og ekspertise. Der er et potentiale til at landbruget på kontinentet kan omdanne tilværelsen for millioner af landmænd og den øvrige befolkning til en bedre levestandard i fremtiden, siger præsidenten for PAFO, Theo de Jager.

PAFO blev i sin tid etableret for at fremme og konsolidere solidaritet blandt de afrikanske landbrugsproducenter og omdanne sektoren på kontinentet til et bæredygtigt landbrug og en bæredygtig fødevareindustri.