Abonnementsartikel

Målet er at mindske antallet af fattige i det store land, så de kan brødføde sig selv.

Der er mange tusinde såkaldte "small holder"-landmænd i Syd Afrika, som har jord, men som ikke har ikke uddannelse og viden nok til, at kunne dyrke jorden med et overskud til følge. Derfor er der mange hvide landmænd, som uddanner deres landarbejdere med henblik på at de dygtigste selv kan få foden under egen jord en dag.

Ved siden af denne uddannelse, findes der en række private landbrugsskoler, men her er langt hovedparten af eleverne hvide. Buhle Farmers Academy er en nonprofit organisation, der blev oprettet i år 2000 af Food Health Hope Foundation, med det formål at uddanne sorte landmænd, som allerede er i gang med en landbrugsproduktion eller har mulighed for det.

Fra 57 til 1000

Organisationen startede med kun 57 studerende på deres første campus i Delmas Mpumalanga, og er siden vokset. I 2011 uddannede akademiet 517 studerende. I 2016 blev der bygget endnu en skole i Mkhorido, KwaZulu-Natal, således, at Buhle Farmers Academy nu får over 1000 landmænd på kurser årligt. Buhle tilbyder kurser i grøntsager, planteproduktion, husdyr og fjerkræproduktion samt blandet landbrug. Kurserne er effektive, praktiske og af passende længde og varer fra to en halv til ni måneder. Filosofien bag kurserne er, at både de etablerede og kommende landmænd skal ud og have jord under neglene, for virkeligt at lære landbrugsfaget at kende under kyndig ledelse og rådgivning. Derfor er der ikke kun et teoretisk forløb i uddannelsen men i høj grad også et praktisk. Hver elev eller etableret landmand får sin egen produktionsenhed til at styre på uddannelsesstedet. For at opnå en eksamen skal hver elev løse alle de praktiske udfordringer i landbruget, når han eller hun møder dem.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kurser på ni måneder

Disse opgaver spænder lige fra principperne for markedsundersøgelser til, hvordan man opstiller en virksomhedsplan, laver et budget og overholder det, styrer pengestrømmen på gården og administrer, det at drive en gård. På kurserne læres også, hvordan man som landmand skal have gode relationer til ansatte, købere, leverandører og de mange andre med hvem kandidaterne skal samarbejde konstruktivt. Kompetencebaserede vurderinger gennemføres for at afgøre, om den studerende har opnået et acceptabelt niveau af færdigheder i hvert aspekt af træningen. Varigheden af kurserne er mellem 2,5 og 9 måneder afhængigt af kursets kompleksitet og varigheden af den pågældende produktionscyklus. Bumle Academy tilbyder nu senest et formelt efteruddannelsesstøtteprogram, hvor kandidaterne får besøg af rådgivere på deres gåde for at hjælpe dem med at overvinde de utallige hindringer, de uundgåeligt står overfor.

Halvdelen er kvinder

I løbet af de seneste 16 år har Buhle uddannet over 4000 nye landmænd - halvdelen af dem kvinder og 65 procent af dem unge - inden for grøntsager, planteproduktion, fjerkræ og husdyrproduktion og blandet landbrug. Det anslås, at for hver ny landmand, som kommer i gang med en bæredygtig og levedygtig produktion skabes der et ekstra job i landbrugssektoren. Det betyder at Akademiet indenfor de sidste 16 år har været med til at skabe 8000 jobs inden for disse smålandbrug. Buhles mission er at uddanne nye og håbende landmænd fra hele Sydafrika til at drive landbrugsvirksomheder, der både er rentable og bæredygtige. De skal på et eller andet niveau være med til at mindske fattigdommen i landet ved at skabe nye jobs og sikre fødevaresikkerheden i landbrugssektoren i Sydafrika.