Disse regler skal køretøjet overholde, hvis du vil køre 40 kilometer i timen i traktor.

Som vi tidligere har skrevet, vil det fremover være tilladt at køre 40 kilometer i timen i traktor, hvis køretøjet overholder en række krav.

Disse krav er nu klar, og under Tempo 40-kørsel skal køretøjet, herunder alle køretøjer i et vogntog, opfylde følgende lyder det i en tolkning af reglerne, som Færdselsgruppen har bragt på www.landtrafik.dk:

Være godkendt eller registreret i Køretøjsregisteret til Tempo 40-kørsel, kan dog ske uden forudgående syn hvis køretøjet er et nyt uændret anmeldt EU-typegodkendt køretøj med EU-overensstemmelseserklæring (CoC-dokument).

Være forsynet med nummerplade(r).

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Bagpå være forsynet med et Tempo 40-mærke.

Skal enten godkendes til Tempo 40-kørsel ved syn efter bestemmelserne i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer eller opfylde ét af følgende regelsæt:

EU-typegodkendte traktorer og påhængskøretøjer.

Skal være EU-typegodkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer, herunder have bremser på alle hjul, der for traktorer opfylder et decelerationskrav på mindst 5,0 m/s2, og for påhængskøretøjer giver en bremsekraft svarende til mindst 50 procent af køretøjets samlede akseltryk.

Skal have dæk, der er beregnet til mindst 40 kilometer i timen.

Skal for traktorer være godkendt til en maksimalhastighed på 40 kilometer i timen, og for påhængskøretøjer være godkendt til en maksimalhastighed på mindst 40 kilometer i timen.

EF-typegodkendte traktorer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF, eller Rådets direktiv 74/150/EØF.

Skal have bremser på alle hjul, der opfylder et decelerationskrav på mindst 3,0 m/s2, eller have en driftsbremse, der opfylder et decelerationskrav på mindst 5,0 m/s2.

Skal have dæk, der er godkendt til mindst 40 kilometer i timen.

Skal være godkendt til en maksimalhastighed på 40 kilometer i timen.

Øvrige traktorer og motorredskaber:

Skal være forsynet med angivelse af fabrikat, type og stelnummer efter reglerne for registreringspligtige køretøjer, jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

Skal have bremser på alle hjul, der opfylder et decelerationskrav på mindst 3,0 m/s2 eller have en driftsbremse, der opfylder et decelerationskrav på mindst 5,0 m/s2.

Skal være egnet til og indrettet til en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på 40 kilometer i timen. Egnetheden skal oplyses af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant.

Skal have dæk, der er beregnet til en hastighed på mindst 40 kilometer i timen.

Andre påhængskøretøjer: (påhængsvogne og påhængsredskaber)

Skal være forsynet med angivelse af fabrikat, type og stelnummer efter reglerne for registreringspligtige køretøjer, jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

Skal have bremser på alle hjul, der giver en bremsekraft på mindst 50 procent af køretøjets samlede akseltryk. Bremserne skal være tilsluttet traktorens eller motorredskabets drifts- og nødbremse, medmindre bremsen er en påløbsbremse, og påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 8.000 kg.

Skal være egnet til kørsel med 40 kilometer i timen. Egnetheden skal oplyses af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant.

Skal have dæk, der er beregnet til en hastighed på mindst 40 kilometer i timen

Køretøjer i et vogntog skal være egnet til sammenkobling, jf. bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber mv.

Kravene til bremsepræstation skal være opfyldt ved tilladt totalvægt/akseltryk.

Du kan læse hele bekendtgørelsen her.