DEBAT: Når de kloge hoveder tager ud i landet for at tage vandprøver, så finder de ikke overraskende nogle gange lige præcis, hvad de leder efter - for høje koncentrationer af nitrat.

Men måske skal man ikke tage tallene alt for højtideligt, for noget tyder på, at vandprøverne tages i det iltede grundvand i de øvre jordlag. Rettelig skulle de tages i det mættede grundvand, der begynder meget længere nede, og det er det mættede grundvand, som EU's nitratdirektiv forlanger skal overvåges.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De danske målinger danner grundlag for Kommissionens vurdering af det danske grundvand, hvilket jo i sagens natur, så bliver på et usikkert grundlag.

Derfor har jeg netop spurgt Kommissionen, hvor de finder belæg for eventuelle problemer med det danske grundvand.

Danmark skal ikke skade sig selv ved at skade dansk landbrug unødigt. Men den forståelse har svært at få gennemslagskraft blandt danske embedsmænd og politikere, selvom erhvervet bidrager med milliarder til vores fælles velfærd.