Mange landmænd har behov for at få sprøjtet vintersædsmarker her i efteråret. Hvis landmanden bor tæt ved en frugt- eller grøntsagsavler, bør han udvise hensyn og følge bestemte retningslinjer for at undgå eksempelvis pesticidrester på eksempelvis æbler, lyder det fra en række landboforeninger og familielandbrug i Jylland, som i disse dage sender breve ud til landmænd, der har marker i umiddelbar nærhed af frugt- og grøntsagsavlere.

- Vi vil gerne være med til at sikre, at landmændenes efterårsprøjtning sker, så det er forsvarligt for omgivelserne. Vi bruger udelukkende midlet, fordi det skal virke på vores marker, og vi anerkender til fulde den problemstilling, der kan opstå i forhold til specielt frugt og grøntsager. Det er derfor vigtigt at overholde retningslinjerne for sprøjtning, siger Frede Lundgaard Madsen, formand for LandboForeningen Midtjylland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er specielt midlet Boxer med aktivstoffet prosulfocarb, der er bevågenhed omkring, da der er i enkeltstående tilfælde er fundet rester af pesticidet i blandt andet æbler.

- Afdrift fra sprøjtedouchen ses som den største synder, og navnligt udsprøjtning ved høj temperatur, som vi har haft den seneste tid, øger risikoen for fordampning - men dét kan der med enkle tiltag heldigvis gøres noget ved, råder landboorganisationerne i det brev, som bliver sendt ud til landmænd i disse dage.

Landmænd og frugtavler

I Fredericia-området nøjes en række lokale landmænd ikke med at følge de nedskrevne retningslinjer for sprøjtning. De er gået skridtet videre og har lavet en aftale med den nærliggende Munkebjerg Øko Frugtplantage. Aftalen går ud på, at Jette Jørgensen, som er ejer af frugtplantagen, giver besked til landmændene, når de sidste æblesorter er plukket.

- Vi er meget taknemmelige for, at vores naboer bakker op i den her sag. Det giver et godt samspil, når vi kan hjælpe hinanden, siger Jette Jørgensen om den aftale, som fungerer tilfredsstillende for alle parter og - ikke mindst - giver tryghed til frugtavleren.

En aftale som denne er fornuftig for alle parter, mener Jens Gammelgaard, formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vigtigt for os, at vi kan opretholde brugen af sprøjtemidlet Boxer, men vi er som landmænd samtidigt nødt til at være aktive for at minimere problemet. Jeg synes bestemt, at det er en god idé, når landmænd og frugtavlere kan indgå et samarbejde, som er til glæde for alle parter, siger han.

Brevet med retningslinjer for korrekt efterårssprøjtning er sendt ud til en lang række landmænd af Landboforeningen Kronjylland, LandboForeningen Midtjylland, Vejle-Fredericia Landboforening, Landboforeningen Odder-Skanderborg, Østjysk Landboforening, Familielandbruget MIDT-Jylland, Østjydsk Familielandbrug og Samsø Landboforening.