Abonnementsartikel

Bæredygtigt Landbrug opfordrer lodsejere til at rykke kommunerne for grødeskæring nu, hvor vejret er ideelt til det.

Kommunerne har pligt til at oprense offentlige vandløb, men der er ikek andre end landmænd til at holde dem i ørerne, mener Bæredygtigt Landbrug.

- Hvis der er problemer med det lokale vandløb, så er det nu, der skal handles.

Det er bare med at komme ud og få fat i kommunen.

Hans Aarestrup, direktør i Bæredygtigt Landbrug

- Det er nu, hvor folk skal se at få ordnet de vandløb. Der er godt føre nu, så det er årstiden til det. Det er bare med at komme ud og få fat i kommunen, siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hyrdebrev

Den tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen udsendte et hyrdebrev til kommunerne om at få ryddet op i vandløbene. Hun fastslog sidste år, at der skal ske oprensning, så landmænd ikke lider tab som følge af forsumpning.

- Men mange steder mødes oprensningskravet af kommunalt ansatte medarbejdere, der ikke følger hyrdebrevet og ikke foretager den fornødne oprensning, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug.

- Hyrdebrevet kan kun skabe en værdi for landmændene, hvis de påberåber sig det. Det er derfor helt nødvendigt, at landmændene rent faktisk også henviser til hyrdebrevet, hvis der ikke sker tilstrækkelig oprensning, siger Hans Aarestrup.

Nogle steder virker det

- Vi har allerede mange eksempler på, at der er sket oprensning på baggrund af hyrdebrevet. Men der er mange steder, hvor det kniber med oprensningen, hvilket gør, at vandet stuver sammen i drænrørene, siger Hans Aarestrup og påpeger, at det hverken er rimeligt eller lovligt.

60 procent af dansk produktionsjord er drænet. Det har været nødvendigt for at kunne dyrke arealerne.

- Men med manglende grødeskæring og oprensning af vandløb fungerer drænene ikke efter hensigten, idet vandløbenes vandføringsevne begrænses stærkt. Så kommunerne skal i gang med grødeskæring og oprensning nu, siger Hans Aarestrup.

Læs hyrdebrevet på dette link: Hyrdebrev fra Miljø- og fødevareministeren