Abonnementsartikel

Bæredygtigt Landbrug vil kun indgå forlig med Kammeradvokaten i landsretssagen om grødeskæring, hvis der garanteres effektiv oprensning af vandløbene.

Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, skriver i et indlæg, at foreningen i forligsdrøftelser med Kammeradvokaten i den såkaldte Grødeskæringssag for Vestre Landsret har det som et ufravigeligt krav, at der sker en oprensning af vandløbene.

- Bæredygtigt Landbrug vil kun forlige Grødeskæringssagen mod, at der sker effektiv oprensning, skriver formanden.

Vi har allerede mange eksempler på, at der er sket oprensning direkte foranlediget af hyrdebrevet.

- Flemming Fuglede Jørgensen

Han forklarer, at foreningen følger udviklingen i de danske vandløb tæt og henviser desuden til, at Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen påpegede kravet om grødeskæring i sit hyrdebrev i begyndelsen af november.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hjælp fra landmænd

Flemming Fuglede Jørensen efterlyser i den forbindelse, at alle danske landmænd kommer til at spille en rolle i denne sag ved at påpege, hvis oprensningen i vandløbene ikke er i orden.

- Alle kommunalbestyrelser, alle forvaltninger, alle biologer i kommunerne og alle medarbejdere i Naturstyrelsen skal mødes med krav om oprensning, for det er det, der står i vandløbsloven, og det er det, ministeren har skrevet i sit hyrdebrev. Ministeren fastslår i sit hyrdebrev, at der skal ske oprensning, så landmænd ikke lider tab som følge af forsumpning. Men mange steder mødes oprensningskravet af kommunalt ansatte medarbejdere, der ikke følger hyrdebrevet og ikke foretager den fornødne oprensning. Det må ændres, skriver Flemming Fuglede Jørgensen.

Hastesag

Han mener, at det haster mere end nogensinde før, hvis oprensningen skal nå at få virkning inden den kommende vækstsæson.

- Hyrdebrevet evner kun at skabe værdi for landmændene, hvis de påberåber sig det. Det er derfor helt nødvendigt, at landmændene rent faktisk også henviser til hyrdebrevet, hvis der ikke sker tilstrækkelig oprensning, lyder opfordringen.

- Vi har allerede mange eksempler på, at der er sket oprensning direkte foranlediget af hyrdebrevet. Men vi kan også se mange steder, hvor det kniber med oprensningen, og hvor vandet stuver sammen i drænrørene. Den situation er ikke lovlig og den situation kan samfundet ikke være bekendt, skriver Flemming Fuglede.

60 procent drænet

Ifølge BL-formanden er 60 procent af dansk produktionsjord drænet.

- Det har landmændene været nødt til for at kunne producere og dermed skabe tilstrækkelig værdi til et velfærdssamfund. Men med den manglende grødeskæring og oprensning af vandløb fungerer drænene ikke efter hensigten, idet vandløbenes vandføringsevne begrænses stærkt. Derfor skal der råbes vagt i gevær nu, så grødeskæring og oprensning kommer i gang. Hvis det mod forventning ikke sker, hører BL gerne fra berørte landmænd, så vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe, lover Flemming Fuglede Jørgensen.

dals