Abonnementsartikel

Græs spiller en stor rolle i Gropen 2016, hvor de drøftede spørgsmål vil være pH-fald, hjulskader og svovlforsyning.

Græs spiller en stor rolle på Borgeby Fältdage i Gropen 2016, hvor de drøftede spørgsmål vil være pH-niveau, hjulskader og svovlforsyning. Der er også andre afgrøder som vinterraps, vinterhvede, vårbyg og kartofler at inspicere.

I år vil en første års slætgræsmark optage halvdelen af ??Gropen.

- Det er på opfordring af vores besøgende. Vi har haft mange forespørgsler om dyrkning af græs, og nu er tiden kommet til at demonstrere dette, siger Erik Olsson, projektleder på Borgeby Fältdagar.

Lavere pH

Et af de emner, der drøftes, vil være betydningen af ??pH for artssammensætningen. I et af områderne er pH blevet gradvis nedsat siden sletgræsset blev plantet. Virkningerne af strukturen, kalkning og pakningsskader på Borgebys overvejende lerede jord kan også sammenlignes, fordi den naturlige lerede jord er blevet erstattet med en let sandholdig jord i nogle af plottene.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Supplerende svovl

Spørgsmål om plantenæringsstoffer er ofte på dagsordenen. Derfor vil Gropen 2016 også beskæftige sig med gødskning af græs. Især vil det vise, hvordan svovl til et første-års slæt bør forvaltes, når slættet tidligere har modtaget kvæggylle.

Der er også mange andre afgrøder at undersøge i Gropen 2016. Disse omfatter vinterraps, vinterhvede, vårbyg, kartofler og honningurt.