Allerede fra efteråret 2016 er det Danish Agro, som står for importen af Claas-produkter i Sverige og Norge.

I Sverige bliver der otte hovedforhandlere , mens der i Norge bliver 22.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi gør alt hvad vi kan for at være klar med en base fra oktober 2016 i Sverige

- Jens Skifter, Danish Agro.

- Det er en kraftig reducering i antallet af forhandlere i det svenske, og de nye forhandlere kommer derfor til at dække et stort område. Med et vigende marked, stadigt større landbrug og dermed større maskiner, kan der ikke fortsat opretholdes en forhandler struktur med 20 kilometer til den næste maskinhandler, fortæller Jens Skifter, CEO i det netop nyetablerede Danish Agro Machinery Holding A/S.

- Igennem en koncentration på færre hovedforretninger giver vi medarbejdere både i salg, men specielt også i service, mulighed for at man som tekniker kan specialisere sig på basis af et større antal maskiner af samme type, som man servicerer. Dermed øges kompetencen og det er jeg sikker på, de svenske kunder kan mærke positivt, når først vi har opbygget et netværk, forklarer Jens Skifter.

Nye selskaber

Der er derudover oprettet et nyt selskab i hvert land til at etablere den nationale struktur og organisation, idet der vil være et Claas-salgsselskab, som varetager den daglige forretning i direkte dialog med Claas som hovedleverandør, og sikrer støtte til forhandlerne på både dansk, norsk og svensk, i samarbejde med Claas.

Jens Skifter har brugt de sidste uger på at få forhandlerstrukturen på plads i Sverige og Norge. Ligesom i Danmark er strategien i Norge og Sverige, at vi for alt i verden vil sørge for at holde den viden og ekspertise som allerede findes på markedet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I Sverige er den nuværende forhandlerstruktur 100 procent ejet af Läntmann Maskin, og derfor skal vi ud og finde nye forhandlere i hele landet. Lantmannen har været Claas-forhandler i Sverige siden 70'erne, så det er naturligvis en meget stor opgave, som tager sin tid efter at Lantmännen i oktober 2015 opsagde samarbejdet med Claas i Sverige, og meddelte at man trækker sig ud af maskinhandel i Danmark og i Norge, når Claas-kontrakterne udløber.

Jens Skifter fortæller, at fordelen ved de større forhandlere er, at service og viden kommer mere i højsædet. Det er trods alt lettere for en montør at fejlsøge på en mejetærsker, hvis han aldrig har arbejdet med andet, end for den maskinforretning, som måske kun har fem mejetærskere kørende.

I en periode vil importen af Claas i Sverige ved Swedish Agro Machinery AB køre parallelt med Läntmann Maskin, idet ingen ønsker at kunderne skal blive ladt i stikken i dette forløb.

- Vi gør alt hvad vi kan for at være klar med en base fra oktober 2016 i Sverige, og det betyder også, at vi skal finde en lokation til et nyt centrallager for Claas-reservedele.

Det er dog planlagt at alle private forhandlere i de tre lande bliver koblet direkte på det Tyske Claas hovedreservedelslager, som det allerede er sket til eksempel i Holland. Dette bliver operativt i Norge og Sverige fra oktober 2016.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Norge næsten på plads

I Norge er situationen en smule anderledes, da der findes et antal private forhandlere, som ønsker at fortsætte med Claas i den nye struktur ? og i andre dele af landet bliver der indgået samarbejde med nye forhandlere

- Desuden er der fem stillinger som vil følge med over til Norwegian Agro Machinery A/S i den nye struktur for Norge, så her er vi på rette spor, og vi overtager Claas-importen i Norge helt og fuldt fra oktober 2016.

Jens Skifter lægger ikke skjul på, at Sverige og Norge på nuværende tidspunkt har højeste prioritet hos Danish Agro, da det er her man overtager Claas-importen først. Importen i Danmark overtages senest i 2018, og her er strukturen udviklet positivt de sidste år:

- Vi vil gerne holde fast i de privatejede forhandlere i Danmark, da de er rygraden i salget og service af Claas-maskinerne, men det er klart, at der på baggrund af den løbende struktur udvikling i landbruget generelt måske vil være en naturlig udvikling i retning af større Claas-forhandlere på sigt i Danmark, og mon ikke også det gælder de øvrige traktor-mærker.

Danish Agro er åben for at se på den fremtidige stuktur i Danmark i samråd med de danske Claas-forhandlere, hvor der måske skal ske et generationsskifte, og hvor der måske ikke er nogen til at tage over.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Danish Agro udvikler den nye struktur i et meget tæt parløb sammen med Claas i Tyskland , som naturligvis følger op sammen med de tre lande i den pågående process, påpeger Jens Skifter.