Abonnementsartikel

Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion, blæste i sin formandsberetning til angreb mod de flere end 100 datoer, som planteavlere skal overholde.

Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion beklagede i sin formandsberetning, at dansk landbrug i flere år har oplevet et dato- og regelregime.

- For en dansk planteavler er der langt over 100 datoer at holde styr på, konstaterede han.

- Overordnet ønsker vi på ingen måde en så rigid regulering med så mange datokrav.

- Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion

- Og for at understrege, hvor alvorligt landmænd ser på det, henviste han til en nylig spørgeundersøgelse blandt 800 danske landmænd, som viste, at det værste ved at være landmand er bureaukrati og kontrol.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er et resultat, som Torben Hansen kaldte meget overraskende midt under en økonomisk krise, for samtidig var den økonomiske usikkerhed helt nede på en tredjeplads.

- Med andre ord er det nuværende regime ikke særlig motiverende.

Dispensationer

For at illustrere de absurde konsekvenser af de mange datoregler, nævnte Torben Hansen dyrkningsåret 2015, hvor datoregimet efter hans vurdering viste sig fra den værste side, da det udstillede sine store mangler på sammenhæng med virkeligheden.

- Vejret formåede simpelthen ikke at indrette sig efter de danske regler, sagde han.

- Det mest grelle eksempel var datoen for såning af MFO-efterafgrøder den 20. august som viste sig umulig at nå. Flere steder var man knap nok kommet i gang med høsten. Vi søgte dispensation i starten af august og fik først en afklaring tre uger senere, som var alt for sent. Noget sådant kan, vi på ingen måde kan være tjent med, sagde han.

Han konstaterer, at det gav frustration og usikkerhed hos landmændene.

- De havde mere fokus på, at de ikke var i stand til at så MFO-efterafgrøder, end de var på at få høstet i en ekstrem sen og vanskelig periode.

- Da det endelig blev godt vejr, valgte mange at så MFO-afgrøder, frem for at få høstet i tide. Det er en forkert prioritering. Hvis man er i tvivl, så gælder det om at få høsten i hus, og så må man acceptere bøden for MFO, mener Torben Hansen.

- At NaturErhvervsstyrelsen trods alt gav os både denne og ni andre dispensationer må jeg dog også anerkende. Her kan I se, at styrelsen generelt har været lydhør når vi har søgt en dispensation. Men aat så mange dispensationer overhovedet er nødvendige, kan man så kun forundres over.

- Overordnet ønsker vi på ingen måde en så rigid regulering med så mange datokrav. Det hjælper alt for lidt, det er for bøvlet og det skaber usikkerhed hos os landmænd: "Hvilken lov bryder jeg nu i dag?" . Jeg tror også at myndigheder og politikere kan se det absurde i det nuværende system, sagde Torben Hansen.