Abonnementsartikel

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den samlede gæld i jordbruget er steget med 1,8 procent i forhold til 2013.

På trods af at indtjeningen i jordbruget i Danmark er højere, end det var tilfældet under finanskrisen, viser nye tal fra Danmarks Statistik, at den samlede gæld i jordbruget i Danmark er steget med seks milliarder kroner siden 2013.

I 2014 var værdien af bruttoproduktionen 81,8 milliarder kroner, mens den i 2008 var 66,5 milliarder kroner. Alligevel har jordbruget ikke formået at nedbringe gælden, der i 2014 er opgjort til 352 milliarder kroner. Det er 1,8 procent højere end i 2013.

Danmarks Statistik oplyser, at en stor del af gælden er optaget i variabelt forrentede lån, og det gør erhvervet følsomt overfor rentestigninger.

Danmarks Statistik skriver følgende om renteudviklingen for jordbrugets gæld:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

"Jordbruget betalte i 2014 i gennemsnit 2,63 procent i rente, bidrag og omkostninger af gældens kontantværdi ved årets udgang, hvilket er 0,03 procentpoint lavere end i 2013. Det skal dog understreges, at renten er beregnet i forhold til kontantværdien af gælden, som i sig selv er påvirket af renteudviklingen.

Jordbrugets renteudgifter er for 2014 opgjort til 9,3 milliarder kroner mod 9,2 milliarder kroner i 2013, en stigning på én procent. Stigningen i renteudgifterne skyldes fortrinsvis omkostninger ved omlægning af lån, da der er sket en omkonvertering fra euro-lån til rentetilpasningslån. Omkostningerne ved swap (renteaftaler) er ikke medregnet i de samlede renteudgifter. Renteudgifterne til realkredit, som er den største rentepost, faldt med én procent i forhold til 2013.

Renteudgifterne i 2008 var på sit højeste nogensinde med 16,8 milliarder kroner Siden da er der sket et markant fald i renteudgifter til det nuværende på 9,3 milliarder kroner, eller et fald svarende til 45 procent i forhold til 2008."