Landbruget rummer et enormt potentiale for det danske samfund, men er lige nu ude i en alvorlig overlevelseskamp.

Under overskriften "Danmark behøver landbruget" lancerede Maskinbladet i 2009 en kampagne, som satte fokus på, hvor vigtigt landbrugserhvervet er for det danske samfund - og at vi er stolte af dansk landbrug.

Kampagnen er ikke mindre aktuel nu i 2015, hvor store dele af erhvervet er ude i en decideret overlevelseskamp.

Danmark behøver stadig landbruget. Men hvis branchens store potentiale skal udfoldes, er det nødvendigt med en ekstraordinær indsats, og det er i sidste øjeblik, at majoriteten af danske politikere erkender, at landmanden skal tilbage i førersædet på sin egen bedrift.

Landbrug er for vigtigt et erhverv til, at beslutningskompetencen kan overlades til politikere og mandagstrænere, der tror, de kan drive landbrug gennem nogle simple forestillinger udtænkt over en café latte på en københavnsk café.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Budskabet spredes

Derfor er det vigtigt at formidle alle de positive fortællinger, vi kan opdrive om samspillet mellem landbruget og resten af samfundet.

Budskabet om landbrugets betydning er heldigvis ved at nå ud i dele af det danske samfund.

Og den seneste tid har været præget af flere gode eksempler, der viser, at landbruget er mere værdsat, end vi nogle gange har følt.

Tænkt på Rema 1000, der bidrager med 50 øre ekstra pr. liter mælk til mælkeproducenterne. Og tænk på, at flere øvrige supermarkeder også forsøger at ride med på denne bølge.

Tænk på Facebook-brugeren Christina Lambert, som for nylig skrev en tak til landbruget, der lynhurtigt fik flere end 40.000 likes og blev delt flere end 13.600 gange.

Og partilederen Anders Samuelsen (LA), der red med på bølgen og delte en række fotografier på Facebook og skrev: "TAK til landbruget - I gør Danmark til et smukt land!"

Tænk også på den bornholmske landmand, Flemming Womb-Olsen, som kom til skade under høsten, og hvor flere naboer trådte til og klarede resten af høsten for ham.

Alle eksempler viser, at der rundt omkring findes stor og bred opbakning til dansk landbrug og danske landmænd. Og den slags varmer - ikke mindst, når dagligdagens udfordringer skal takles.

Vigtigt erhverv

Landbrugets samfundsøkonomiske betydning er også stadig af afgørende betydning for Danmark. Det viser Landbrug & Fødevarers værk "Fakta om Erhvervet 2014".

Heraf fremgår det

- at den danske fødevareklynge tegner sig for en samlet eksportværdi (i 2013) på i alt 156 milliarder kroner, hvilket er 25 procent af Danmarks samlede vareeksport.

- Fødevareklyngen beskæftiger 169.000 personer - heraf 117.000 direkte i primærproduktionen og forarbejdningsvirksomhederne.

Del med os

Maskinbladet vil gerne vise, at vi er stolte over erhvervet og synliggøre vores opbakning til landbruget og alle dem, som arbejder i eller omkring erhvervet.

Derfor vil vi gerne understøtte den positive påvirkning af omverdenen, og du vil derfor i de kommende uger støde på kampagnens opdaterede logo, som vi bringer i tilknytning til artikler, der på en positiv måde fortæller om forholdet mellem landbruget og det øvrige samfund.

Vi vil meget gerne høre om alle de positive initiativer og oplevelser, som vi ved, heldigvis også er en del af landbrugets hverdag.

Del dem endelig med os.

Send os billeder, videoer eller bare et tip til noget, vi kan tage fat på og skrive om.

Følg med på www.maskinbladet.dk. Følg Maskinbladet på Facebook. Og læs Maskinbladet.