Abonnementsartikel

Rynket rose, eller hybenrose som den også kaldes, spreder sig voldsomt langs de danske kyster. Det håber Agri Nord og Vesthimmerlands Kommune, at lodsejerne vil være med til at gøre noget ved.

De breder sig med en halv meter om året og skygger for alle andre planter, så de til sidst har hele kystlinjen for sig selv. Det er rynket rose, der er tale om - en såkaldt invasiv art der skal bekæmpes effektivt, hvis den ikke skal skygge de danske hjemmehørende arter væk.

Projektkoordinator hos landboforeningen Agri Nord, Michael Palsgaard, håber, at lodsejerne vil være med til at bekæmpe rynket rose.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Sprøjtemidler er det klart mest effektive middel til at bekæmpe rynket rose, men ofte står de på arealer, som er registreret som beskyttet natur - § 3-arealer - og det kræver dermed en dispensation fra kommunen, fortæller Michael Palsgaard.

Folk med tilskud fra ordningen Pleje af græs- og naturarealer og MVJ ordningerne må som udgangspunkt ikke anvende sprøjtemidler.

Agri Nord har samarbejdet med Vesthimmerlands Kommune om et konkret projekt, hvor man blandt andet har forsøgt at danne sig et overblik over problemets omfang og set på mulige løsninger. Her er udvalgt to kyststrækninger - dels syd for Trend Å og dels på Louns.

- Udover sprøjtning er det muligt at bekæmpe rynket rose ved hjælp af afgræsning eller nedklipning/brakpudsning. Flere lodsejere har søgt om tilskud til hegning, så de kan iværksætte afgræsning, fortæller Michael Palsgaard.

Afgræsning fjerner ikke planterne, men ved at nogle dyr napper nogle af de nye skud og frugter begrænser det planternes spredning en smule - men effektiv bekæmpelse er det absolut ikke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Målrettet sprøjtning

Det kræver en stor arbejdsindsats, hvis rynket rose skal skaffes helt af vejen uden sprøjtegift.

- Vesthimmerlands Kommune prøver med mekanisk bekæmpelse i de udvalgte områder. En anden mulighed er at grave planten op, men det kan forstyrre naturarealerne og kræver desuden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Det er dog muligt at opgrave de mindre buske, fortæller Michael Palsgaard.

Han mener, at målrettet sprøjtning vil være en god løsning for mange lodsejere, forudsat at de får dispensation fra kommunen.

- RoundUp med aktivstoffet glyphosat virker, når det anvendes i maksimal tilladte dosis. Sprøjt gerne her i sommer eller sidst på sommeren med eksempelvis en rygsprøjte, siger Michael Palsgaard, der opfordrer til, at man gør sig umage med kun at ramme rynket rose med sprøjtemidlet, helst på en vindstille dag, så de naturligt hjemmehørende græsser og urter går ram forbi.

Når rynket rose er væk, vil de danske hjemmehørende arter indvandre igen. Får du lyst at fjerne de visne grene af rynket rose efter sprøjtning, så lad der gå adskillige måneder, så du er sikker på, at sprøjtemidlet er nået helt ned i rødderne og har gjort deres virkning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Naturstyrelsen foretager i øvrigt mekanisk bekæmpelse på strækningen fra Skagen til Hulsig.