Ny forskning fra Aarhus Universitet stiller skarp på tilstanden af den danske jord. Budskabet er klart - vi skal være bedre til at værne om den sorte muld, for som man siger: "Vi arver ikke jorden fra vores forfædre, men låner den af vores børn."

Jorden har mange vigtige funktioner. Stort set al den mad, vi spiser, kommer oprindeligt fra herfra enten direkte i form af afgrøder, som vi spiser, eller indirekte i form af foder til vores husdyr. Jorden er vækstmedium for afgrøder til både fødevarer, foder, fiber og energi.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Jorden udfylder også mange andre vigtige funktioner. Den filtrerer vand og bidrager til at danne rent grundvand. Den omsætter planterester og husdyrgødning, så vigtige næringsstoffer leveres til afgrøderne og ikke tabes til det omgivende miljø.

Jorden ikke et tag-selv bord

Der er med andre ord behov for at beskytte jorden og sikre, at dens mange vitale funktioner vil bestå i fremtiden. Jorden er imidlertid under stærkt pres fra en lang række faktorer, og det påvirker dens frugtbarhed. Dårligere frugtbarhed betyder fald i udbytte - og det i en tid, hvor verdens befolkningstal vokser og stiller stigende krav til bæredygtig forsyning af fødevarer.

Forskere fra Aarhus Universitet er med til at sætte fokus på problemerne og skabe viden, der kan danne grundlag for fornuftig praksis og lovgivning.

- Truslerne mod dyrkningsjorden skal tages alvorligt. Vi må ikke sætte kommende generationers eksistensgrundlag på spil, siger seniorforsker Per Schjønning fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Jorden trykkes

På globalt plan har menneskets brug af jorden medført processer som erosion, pakning, ørken- og saltdannelse, inddragelse til bymæssig bebyggelse, forurening samt tab af organisk stof og biodiversitet. I Danmark har vi især tre problemer med den dyrkede jord:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Pakning af jorden under pløjelaget

Erosion som følge af vind, vand og jordbearbejdning

Et faldende indhold af organisk stof

For alle trusler gælder, at det efter en ændring tager lang tid at komme tilbage til udgangspunktet.

De tunge landbrugsmaskiners trafik på jorden medfører pakning af jorden under pløjelaget. Forskere fra Institut for Agroøkologi har vist, at disse skader er stort set permanente.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nutidens meget tunge maskiner indebærer en stor risiko for, at pakningen når dybere og dybere, siger Per Schjønning.

Han er dansk projektsansvarlig i det femårige EU-projekt RECARE, som skal forberede grundlaget for bæredygtige løsninger med direkte indflydelse fra landmænd og andre interessenter.

Projektet har samlet et tværvidenskabeligt team til at afdække alvoren og omfanget af de omtalte trusler mod jorden samt finde innovative løsninger til at forhindre yderligere forringelse af jorden i Europa. Forskere fra 27 forskellige organisationer og virksomheder, herunder Aarhus Universitet og Kongskilde Industries A/S, deler viden omkring jordens aktuelle tilstand og foranstaltninger til at løse hovedproblemerne.