Abonnementsartikel

Danmarks Naturfredningsforening kom under kraftig beskydning af tidligere direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen. Nu svarer foreningen på kritikken.

I weekenden bragte Maskinbladet en artikel, der refererede et debatindlæg, hvor Vagn Lundsteen - tidligere direktør i Bæredygtigt Landbrug og nuværende direktør i eget rådgivningsfirma - rettede en skarp kritik af Danmarks Naturfredsningsforening.

Det har fået Danmarks Naturfredningsforening til at komme med dette svar, som er skrevet af Bente Villumsen fra foreningen, der er civilingeniør HD.

Artiklen fortsætter efter annoncen

"De seneste år har vi set en rigtig glædelig udvikling i det øverste grundvand: Andelen af grundvandsprøver med fund af sprøjtegift er faldet. Det skyldes ikke, som Vagn Lundsteen påstår, landbrugets mådehold, men derimod miljøregulering, der tager problemet alvorligt. Et stort antal giftstoffer til landbruget er blevet reguleret eller forbudt inden for de seneste tyve år, og det kan nu ses i grundvandet - heldigvis.

Når DN alligevel er kritisk, skyldes det, at problemet ikke er løst. Hvert år bliver der fundet rester af sprøjtegift i grundvandet, flest af forbudte stoffer, men desværre også godkendte midler. I perioden 1988-2009 har Miljøstyrelsen registreret 553 boringer, lukket på grund af sprøjtegift. Ved optælling i GEUS' database kan vi finde flere end 1700 tidligere vandværksboringer, hvor der er fundet rester af sprøjtegift i perioden 1990-2012. Vi kan kun gætte om årsagen til, at boringerne er lukket, men vi synes, vi har et godt gæt. Dertil kommer 431 aktive vandværksboringer med fund af sprøjtegift i 2013.

I en gallupundersøgelse i 2013 svarede 63 procent af de adspurgte nej til spørgsmålet 'Er det i orden, at der kan være rester af sprøjtegifte i drikkevandet, så længe det er under grænseværdierne?'. Danskerne vil slet ikke have sprøjtegift i deres drikkevand ? heller ikke under grænseværdien. Det vil Danmarks Naturfredningsforening heller ikke og derfor arbejder vi for et giftfrit landbrug."