Abonnementsartikel

Der er risiko for, at majsudbyttet kan blive reduceret med hele 2.500 foderenheder pr. hektar. Rådgivningsvirksomheden LMO opfordrer til at landmændene tager fat i problemet allerede nu.

Udsigten til den dårlige majshøst skyldes primært det dårlige vejr, og kan i yderste konsekvens give et meget stort indhug i årets høst. Det er derfor vigtigt allerede nu at tænke på alternativer til majsen

Forsommeren har været kold. For kold til at majsen har nået det udviklingsstadie, som er normalt her sidst i juni. Det betyder, at mange bedrifter, ikke mindst kvægbrug med stor andel af majs i foderplanen, vil få store udfordringer, hvis det går, som eksperterne frygter.

- Situationen på majsmarkerne lige nu er meget skidt, og på nuværende tidspunkt kan vi frygte, at majsudbyttet bliver reduceret ganske væsentligt i år. Derfor er det vigtigt at gøre noget allerede nu, siger Christian Friis Børsting, afdelingschef for Kvæg, LMO.

Fokus på høj kvalitet

Det er grovfoderkonsulenterne i Seges, der ud fra markernes tilstand lige nu forventer, at udbytteniveauet i majs kan blive reduceret med 2.500 foderenheder pr. hektar. LMOs kvægchef deler denne bekymring og anbefaler kvægbrugerne at fokusere på at få høj kvalitet i både andet slæt og de efterfølgende slæt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er vigtigt at lave noget godt kofoder med en høj fordøjelighed og højt energiindhold. Tag de kommende slæt med fire ugers mellemrum, så snart det er vejr til det og vent med at lave kviefoder med lavere fordøjelighed. Det må skaffes senere, siger Christian Friis Børsting og tilføjer, at det kan være en god idé at spare på den gode majs fra 2014 allerede nu og erstatte den af ekstra græs fra i år, korn, roepiller eller bærme.

I de nærmeste uger skal det vurderes ud fra majsens tilstand, om der skal laves helsæd af hvede eller byg for at skaffe foder nok. Afdelingschef for Kvæg, Christian Friis Børsting, anbefaler, at hvis landmanden på nogen måde er i tvivl om, hvad han kan bruge som erstatningsfoder, så skal han tage fat i sin fodringskonsulent.

Overvej eftergødskning

De store nedbørsmængder i maj og juni kan have resulteret i udvaskning af kvælstof i majsmarkerne og især på sandjord.

- Eftergødskning i majs kan overvejes, hvis majsplanterne på sandjord ikke genvinder bladfarven, når temperaturen stiger og betinger god vækst, og hvis ejendommens kvælstofkvote giver mulighed for ekstra tilførsel, siger planteavlskonsulent Ole Nygaard fra LMO og fortæller, at der kan tilføres 25-50 kilo kvælstof pr. hektar i handelsgødningen.

Gødningen skal tilføres i forbindelse med en radrensning og skal placeres tæt på planterne i rækken. Bredspredning af handelsgødning kan give alvorlige svidninger på planterne og kan derfor ikke anbefales, advarer plantekonsulenten.

Der er også mulighed for at anvende gylle, hvis harmoni-forholdene tillader det.

- Du skal være opmærksom på, at din kvælstofkvote øges, hvis en kornafgrøde med græsudlæg høstes som grønkorn /helsæd i stedet for høst til modenhed, siger Ole Nygaard.