Abonnementsartikel

Fra praksis rapporteres om en stigning i tilfælde af omløbere og kastninger. Særligt synes der at være en større forekomst af lave faringsprocenter i enkelte farehold i besætninger, hvor dette ikke tidligere har været et problem.

I flere besætninger påvises chlamydia i forbindelse med omløbere og tomme søer. Bakterien findes i kønsorganer fra disse søer udtaget på slagteriet og indsendt til Svinelaboratoriet i Kjellerup. Her påvises chlamydia i livmoderen ofte i forbindelse med sammenvoksede æggestokke.

Udover hvad der findes i søerne, er der i flere tilfælde påvist chlamydia i lunger og indre organer fra fostre samt dødfødte grise og i efterbyrd. Dette ses særligt i farehold, som har været ramt af omløb og kastninger.

Fund af chlamydia bekræftes således i efteråret 2014 officielt at være årsag til abort og dødfødte grise. Bag bekræftelsen står seniorforsker ved Afdeling for Bakteriologi og Patologi ved Dianova, Tim Kåre Jensen.

Problemer med chlamydia

Problemerne synes at være opstået i første halvår af 2013. Her oplevede enkelte besætninger store udsving særligt på enkelte farehold. Der synes i dag fortsat at komme nye tilfælde ligesom de besætninger, der tidligere har haft problemer engang imellem oplever udsving. Omfanget og betydningen af chlamydier for omløbning og for lav kuldstørrelse som følge af infektion i børslimhinden er endnu ikke afklaret.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Typisk er forløbet beskrevet med flåd i forbindelse med såvel tre som fire ugers omløb samt flere søer, der løber efter omløb. Der ses aborter i de ramte hold, og efterfølgende ved faring er der enkelte tilfælde med små kuld og svage grise med øjenbetændelse.

Ofte har der kun været tale om et enkelt hold, hvor der er mange, der løber om, mens efterfølgende hold har været normale. Omløbning efter brug af enkelte batch af sæd vurderes at ske sjældent. Man skal huske, at der kan være flere årsager til dette problem, for eksempel forkert sæd-håndtering.

Ved fund af chlamydier i indsendt materiale bør der lægges en strategi for mindskning af risiko for smittespredning i besætningen samt eventuelt iværksættes behandling i samråd med besætningsdyrlæge.

Vær overordnet skarp ved skanning og reager, hvis der er problemer. Sørg i den forbindelse for at få stillet diagnosen, således at tiltag hurtigst muligt kan iværksættes.

Er diagnosen Chlamydia stillet i besætningen, bør der lægges en strategi for mindskning af risiko for smittespredning i besætningen. Eventuelt iværksættes behandling i samråd med besætningsdyrlæge.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses ved at klikke her.

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.