Abonnementsartikel

Danmark søger nye markeder for fødevareeksport. Der er udstationeret nye medarbejdere i Malaysia og Nigeria, og i år kommer yderligere nye medarbejdere i Vietnam, Kina, Colombia og Kenya.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) erkender i et svar til Rene Christensen fra Dansk Folkeparti, at dansk eksport af fødevarer til Rusland i 2014 blev udfordret for en lang række produkters vedkommende:

- Særligt to begivenheder har haft væsentlig betydning for danske eksportører af fødevarer. Den første begivenhed var fund af afrikansk svinepest i Litauen i slutningen af januar 2014 og siden i Polen, Estland og Letland. Det betød, at eksporten til Rusland af levende svin og svinekødsprodukter fra EU, herunder Danmark, blev lukket.

Den anden begivenhed var det meget omfattende importforbud, som Rusland indførte i august 2014 overfor EU, USA, Norge, Canada og Australien. Forbuddet er begrundet i særlige økonomiske tiltag for at beskytte den russiske føderation. Importforbuddet omfatter danske varer til en værdi af cirka tre milliarder kroner ud af en samlet dansk fødevareeksport til Rusland på cirka 4,3 milliarder kroner, forklarer ministeren.

Svag stigning

Heraf udgjorde svinekød cirka 2,1 milliarder kroner (2013-priser). Ifølge Dan Jørgensen blev en del af faldet i eksporten til Rusland dækket af en svag stigning i eksporten til øvrige markeder:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Den samlede eksportværdi af fødevarer i 2014 var derfor på niveau med 2013, og fulgte dermed udviklingen i den samlede danske varehandel. Tal fra Kommissionen vedrørende udviklingen i EU's eksport af svinekød viser, at det især er Sydøstasien - Singapore, Filippinerne - men også Serbien, Japan, USA og Australien, der udgør den største vækst i afsætning, og dermed afhjælper den manglende afsætning til Rusland, fortsætter fødevareministeren.

For så vidt angår nye markedsåbninger, vurderes især de Sydamerikanske markeder som relevante for dansk eksport:

- Der arbejdes derfor målrettet med kontakt til relevante lokale myndigheder. Idet forhandling af nye markedsåbninger delvist sker på tredjelandenes vilkår, varierer tempoet i forhandlingerne afhængigt af sagsbehandlingstiderne i tredjelandene, som til tider fungerer som egentlige handelspolitiske hindringer, forklares det videre.

Kommissionens ansvar

Årsagerne til problemer kan ifølge Dan Jørgensen blandt andet være veterinære- og fødevaresikkerhedsmæssige hensyn, ønske om beskyttelse af hjemmemarkeder eller begrænsede administrative ressourcer.

Det er Kommissionen, der som ansvarlig myndighed på det handelspolitiske område forhandler markedsadgang med tredjelande.

Danmark har på fødevareområdet udstationeret nye medarbejdere i Malaysia og Nigeria, ligesom der i løbet af 2015 vil blive placeret nye medarbejdere i Vietnam, Kina, Colombia og Kenya:

- Samtidigt har jeg selv og handels- og udviklingsministeren styrket vores deltagelse i eksportfremstød, og har inden for de seneste måneder blandt andet besøgt Korea, Kina, Vietnam og Filippinerne med henblik på at skabe opmærksomhed om den danske fødevareklynges styrkepositioner, og drøfte markedsadgang med relevante myndigheder, oplyser Dan Jørgensen.