Abonnementsartikel

Jørgen Hyldgaard Staldservice A/S er i dialog med flere minkavlere, som er interesserede i forsuringsanlæg til mink.

Der er stor interesse for det forsuringsanlæg JHforsuringNH4+ til mink, som Jørgen Hyldgaard A/S præsenterede på Agromek sidste år.

Det fortæller direktør Ken Hyldgaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg er meget overrasket over den store interesse, siger Ken Hyldgaard, der fortæller, at virksomheden er i dialog med flere potentielle købere.

- Vi har et par stykker, som vi arbejder videre med, siger han.

Ammoniakemission

Det forventes, at der indenfor en overskuelig fremtid kommer de samme krav til ammoniakemissionen fra minkfarme, som nu er gældende for kvæg og svin.

Systemet fungerer ved at ammoniak ændres til ammonium:

Til forsuring af minkgylle anvendes svovlsyre med en renhed på 93-96 procent. Svovlsyren opbevares i en syretank. Syren bruges til at sænke pH-værdien i gyllen til ca. 5,5. Ammoniak ændres til ammonium, der er vandopløselig og derved bliver i gyllen i stedet for at fordampe.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anlægget forventes at kunne reducere emissionen af kvælstof fra minkgyllen samt reducere mængden af kvælstof fra minkgyllen samt reducere mængden af fluer og lignende omkring staldene. Forsøg har vist en reduktion af ammoniakemissionen på op til 85 procent.

Procenssen

Jørgen Hyldgaard A/S skriver om forsuringsanlægget:

- Mink gøder, hvor de kan lugte, at der er blevet gødet før. Derfor er der i dag kun opsamling under ca. en tredjedel af buret. En del halm, pels og til tider også gødning forsvinder dog ned under burene, hvor det ikke bliver samlet op i renden, men skal fejes ud manuelt. Dette undgås med forsuringssystemet, hvori en vigtig udvikling er de specialudviklede, gennemgående gødningsrender, som monteres under alle minkbure. Forsuret minkgylle pumpes ind i renderne under minkene. Halm, pels og ny gødning følger med ud, når renderne tømmes. Gyllen i systemet forsures løbende og separeres. En del af den tynde fraktion bruges til at pumpe ind i renderne under burene igen, mens resten pumpes i lagertank, hvorfra den kan udbringes som gødning på markerne. Den faste fraktion fra separationen kan fx leveres til biogasanlæg.