Abonnementsartikel

Gyllens sammensætning samt vejr- og markforhold påvirker, hvorvidt du som landmand bør forsure eller nedfælde gyllen i græsmarken.

Om gyllen skal nedfældes eller forsures, afhænger af køreskaden fra nedfælderen, prisen på forsuring - og om gødningsplanen har indregnet en passende svovltilførsel i kunstgødningen. Det skriver Annette Vestergaard, specialkonsulent, Videncentret for Landbrug i den nye udgave af Bovilogisk, der udkommer fredag den 19. april.

I 2011 blev markforsuring godkendt som alternativ til nedfældning på fodergræs, og i 2012 kom stald- og tankforsuring på Miljøstyrelsens Teknologiliste over godkendte teknikker, som kan bruges til reduktion af ammoniakfordampningen og dermed kvælstoftabet ved udbringning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ti procent bliver forsuret

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen kan forsuring af gylle erstatte nedfældningskravet i fodergræs, hvilket har sat gang i udbredelsen af gylleforsuring.

- Branchen vurderer, at cirka ti procent af al gylle produceret i Danmark i 2012 bliver forsuret. Og de forventer en fordobling i løbet af 2013, siger Annette Vestergaard.

Mere i Bovilogisk

Læs mere om nedfældning og forsuring - og hvornår man skal vælge hvad, i Bovilogisk, der udkommer fredag den 19. april. Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.bovilogisk.dk.

Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen. Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.