Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarers økonomi har ikke hængt sammen i flere år, og budgetter og regler er ikke blevet overholdt.

Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild, lagde en helt ny stil for dagen i forhold til sine forgængere, da han gennemgik foreningens økonomi på delegeretmødet.

Tidligere har der været vist et par plancher med summariske nøgletal og et par lagkagediagrammer, som kun har givet et meget overfladisk indblik i Landbrug & Fødevarers økonomiske forhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men det har vist sig, at der har været betydeligt rod i økonomien og de selskabsretlige registreringer, og derfor er der et stort oprydningsarbejde i gang, som Martin Merrild brugte en del tid på at redegøre for over for de delegerede.

Desuden blev mange økonomiske detaljer udrullet af Lars Daugaard, der er blevet ansat netop til at sikre, at der er styr på økonomien i den store forening.

Regler ikke overholdt

Martin Merrild fastslog over for de delegerede, at landbrug & Fødevarer har haft succes med sin faglige og politiske indsats.

Men når det handler om økonomien og at overholde regler, vender han tommelfingeren nedad.

- Udadtil har vi ret godt styr på tingene, men internt har vi ikke helt, sagde han til de delegerede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som eksempel nævnte han, at der slet ikke var styr på flere selskabsretlige registreringer. Blandt andet var Landbrug & Fødevarer ikke blevet registreret rigtigt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men det er der nu kommet styr på, og landbrug & Fødevarer er blevet registreret som en forening med begrænset ansvar.

- Det skulle nok allerede være sket allerede i 2009, da vi dannede Landbrug & Fødevarer, konstaterede han.

Skriftligt samarbejde

Der er også blevet ryddet op i de samarbejdsrelationer, som Landbrug & Fødevarer har med 100 foreninger og fonde.

- Landbrug & Fødevarer har udført arbejde for mange foreninger og fonde uden skriftlige aftaler. Nu får vi skriftlige aftaler. Det kræver revisionen, og det har vi arbejdet med i 2014, og arbejdet er tæt på at være færdigt, siger Martin Merrild.

Dermed skulle der blive bedre overblik over Landbrug & Fødevarers rettigheder og forpligtelser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Økonomisk rod

Også økonomien har tilsyneladende været præget af rod og manglende styring.

Underskuddet i Landbrug & Fødevarer blev i 2013 53,7 millioner kroner i den samlede koncern, hvoraf de 39,8 millioner kroner stammer fra primærsiden.

- Det er klart utilfredsstillende, selv om det i høj grad handler om fortidens problemer. Blandt andet tynger et stort underskud i VSP i kraft af et tilbagebetalingskrav på 28 millioner kroner.

Men det er ikke hele forklaringen.

Budgetkulturen i landbrug & Fødevarer har været mildt sagt afslappet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Af en budgetoverskridelse på 7 millioner kroner, har bestyrelsen kun godkendt de fire millioner kroner.

- Det vil sige, at tre millioner kroner er brugt uden mandat fra bestyrelsen.

Syndsforladelse

- I fremtiden skal aktiviteter være finansieret, før de sættes i gang, fastslog Martin Merrild, som dog tilføjede, at alle udgifter har været brugt i overensstemmelse med foreningens formål.

- Vi har trods alt fået noget for pengene. De er ikke gået til fejlslagne it-projekter eller den slags.

- Men der har været en tradition for, at man bare har udvidet budgettet og så fået syndsforladelse. Og der har været en noget frimodig omgang med egenkapitalen, sagde Martin Merrild.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbrug & Fødevarers balance udgjorde ved årsskiftet 1,476 milliard kroner. Egenkapitalen var 499 millioner kroner og gælden 977 millioner kroner.

Ifølge Lars Daugaard er egenkapitalen dog meget lavt sat, og han vurderer, at den reelt er nærmere en milliard kroner.

Den nye fortælling

Den barberede egenkapital gennem de seneste år har dog også medvirket til at forstærke Landbrug & Fødevarers økonomiske problemer. Dels er renteniveauet faldet, og dels er der også mindre afkast af en mindre egenkapital.

Egenkapitalen er ifølge Martin Merrild 173 millioner kroner lavere end i 2008. Men 60 millioner kroner af den barbering er gået til PR-kampagnen "Den nye fortælling".

Formanden fastslog dog, at der fremadrettet kun sættes gang i noget nyt, når der samtidig skæres et andet sted.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kun sådan kan vi få en økonomi i balance, fastslog han og tilføjede, at der nu også kommer styr på det selskabsretlig og skatteretligt med videre.

Konsekvenser

Martin Merrild begrundede sin tiltro til, at der nu kommer mere styr på tingene med vedtagelsen af en ny organisationsstruktur og ansættelsen af viceadministrerende direktør Anne Lawaetz Arhnung og ansættelse af Lars Daugaard til at have fokus på økonomien.

Lars Daugaard redegjorde detaljere for de økonomiske forhold og konstaterede indledningsvis, at landbrug & Fødevarer de seneste fem-seks år har haft større udgifter end indtægter, og så pegede han på en række forhold, som tidligere ikke var håndteret rigtigt.

Blandt andet nævner han, at forpligtelser og gæld ikke tidligere har været med i regnskabet.

Og så fastslog han, at manglende respekt for budgetter skal få konsekvenser.