Abonnementsartikel

Videncenter for Svineproduktion lancerer i dag på sit årsmøde i Herning en omfattende handlingsplan, som skal halvere brugen af tetracyklin inden udgangen af 2015.

Selvom danske svineproducenter allerede har nedbragt brugen af antibiotika med 13 procent siden 2009, er der fortsat et problem med resistens i sundhedssektoren. De senere måneders medieopmærksomhed på MRSA, har blandt andet fået VSP til at tage dette offensive skridt.

- Svineproducenter står for en stor del af antibiotikaforbruget i Danmark, og derfor er det helt naturligt, at vi også tager ansvar for fremtiden. Vi ser, hvordan resistente bakterier som MRSA spreder sig i samfundet og gør behandlingen af infektioner sværere. Derfor er det vigtigt, at vi prøver at komme nogle af fremtidens resistensudfordringer i forkøbet. Med dette frivillige skridt forsøger vi at bidrage til at der er kritiske antibiotika tilgængelige fremadrettet, siger Claus Fertin, der er direktør i VSP

Artiklen fortsætter efter annoncen

Claus Fertin erkender dog, at det nok ikke er realistisk blot at skære forbruget af alt antibiotika ned, da sygdommene ude i staldene jo forsat skal behandles, hvis vi skal bevare den høje standard inden for dyrevelfærd.

- Vores vurdering, som bygger på veterinærer, er at det i højt grad, vil være muligt at erstatte tetracyklin med andre antibiotikum, som ikke har humane resistensproblemer, forklarer Claus Fertin og uddyber:

- Her vil tiamulin været et godt bud, da det ikke bliver brugt på mennesker, og i stor stil, vil kunne erstatte tetracyklin.

Gul kort ordningen bør følge med

Den danske dyrlægeforening går i samme omgang sammen med VSP, og anbefaler Fødevarestyrelsen at den nuværende "Gult kort" ordning, omlægges så der differentieres ud fra hvilke midler der bruges.

De midler som også bruges hos mennesker, og som kan være med til at skabe resistens, skal vægte tungere, en de midler der udelukkende bruges til dyr. På den måde tror VSP og Den danske dyrlægeforening på, at man vil kunne motivere til at flytte forbruget væk fra de kritiske midler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med denne ordning har vi fundet en metode, så resistensdannelsen sænkes, uden at vi gør "værktøjskassen" mindre, når vi forsat skal behandle syge dyr i svinebesætningerne, siger formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Svin, dyrlæge Kristian Viekilde.

Nu går Danmark forrest

Selvom VSP nu lancere denne omfattende handlingsplan, mener de ikke det er nok med det.

- Vi er foregangsland når det handler om at producere svinekød med et lavt antibiotikaforbrug. Jeg vil meget gerne opfordre vores fødevareminister til at arbejde for, at andre lande end Danmark også reducerer brugen af tetracyklin og andre præparater, der er vigtige for at kunne behandle mennesker i fremtiden. Vi lever ikke på en øde ø i Danmark. Resistensproblematikken skal løses internationalt, siger Claus Fertin