Abonnementsartikel

Søren Andersen, Tistrup, modtog på Gråkjærs temadag om slagtesvineproduktion en iPad for mange gode forslag til store og små praktiske forbedringer af staldindretningen.

Gråkjær har i længere tid indsamlet gode tip og forslag til arbejdet med at udvikle en moderne velfærdsstald til slagtesvin. Indsamlingen er dels foregået via internettet, og desuden var der fokus på netop de gode tip, da Gråkjær deltog på Nutrifair 2014 i januar.

Torsdag den 20. marts holdt Gråkjær en temadag om slagtesvineproduktion, hvor nogle af hovedtendenserne i forslagene blev gennemgået, og der blev samtidig overrakt en iPad for de bedstef orslag til Søren Andersen fra Tistrup, som til daglig arbejder i en opformeringsbesætning ved Holsted i det sydjyske. Også forældrene er svineproducenter med et sohold med produktion af 30 kgs grise.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Praktiske løsninger

Søren Andersen siger selv om sine forslag, at det handler om meget lavpraktiske ting.

- Det er ting, som jeg har tænkt over ved at arbejde med slagtesvin, og det er ting, som man falder over i hverdagen, siger han.

For ham handler det meget om simple småting i forbindelse med eksempelvis logistik, og det handler om praktiske løsninger, som kan gøre arbejdet nemmere for den svineproducent, der står for driften.

For Søren Andersen handler det således om, at alle arbejdsrutiner skal flyde lettere, så man kan bruge sin tid til at tænke et skridt frem og fokusere på afvigelser.

- Alle de daglige rutiner, kan skal man ikke bruge tankevirksomhed på. Så jo simplere det hele er, jo lettere er det også for nye medarbejdere at lære, og samtidig minimerer det risikoen for fejl. Og samtidig får man selv et bedre overblik over produktionen, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Låger og lavt inventar

Et helt centralt forslag fra Søren Andersen handler om inventarets højde og lågernes udformning.

Han oplever meget stor forskel på låger til stier.

- Jeg kan godt lide, at lågerne til stierne er slæbelåger, hvor hele fronten åbnes, så det er let at drive svinene ind og ud af stierne, siger han.

Og han tilføjer, at inventaret ikke skal være for højt, og at det skal være uden toppe, så det er let at skridte hen over siderne uden at åbne låger.

- Det er også en fordel, fordi man så kan gå direkte fra den ene sti til den anden, uden først at skulle ud på gangen. Og så er det min erfaring, at jo nemmere det er at komme ind i stierne, jo oftere kommer man derind, og det betyder , at dyrene vænner sig til det og dermed bliver roligere, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Søren Andersen har også foreslået en løsning, som han på et tidspunkt har set i en stald, men som ikke er almindelig.

- Det vil også være en god ide med en låge eller lignende, så det er muligt at opdele en sti i to mindre stier, så man kan sætte nogle resthold ind uden at skulle blande dem sammen.

Praktisk at flytte dyr

Flere af Søren Andersens forslag handler om, at det skal være praktisk og enkelt at flytte svinene.

- Jeg mener, at en dør enten skal stå åben eller være lukket. Og derfor skal der altid være en holder eller en krog til at holde døren, for ellers er det helt sikkert, at den lukker undervejs, når man flytter grise. Der skal også være spærrelåger for hver sektion, så man ikke skal rende med spærreplader, siger han.

Søren Andersen mener også, at det er vigtigt, at der er tænkt over indretningen i forbindelse med levering af svin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det skal være praktisk at få dyr ud af stalden. Man skal undgå, at grisene skal omkring hjørner, og der må ikke være for smalle gange.

- Det er også vigtigt, at rampen er udformet rigtigt, så grisene for eksempel ikke får vind i hovedet, når de skal ud. Der er ikke noget mere irriterende end at kæmpe med grise, som ikke vil ud af døren, siger han.

Lort i vandkopper

Listen med praktiske forslag fra Søren Andersen er en lang perlerække af detaljerede forslag. Eksempelvis er det ifølge Søren Andersen vigtigt med fornuftige placeringer af udtag til højtryksrenseren.

- Og så skal gulvet være udformet, så det skidt, man vasker ned, kan løbe væk, tilføjer han.

- Jeg oplever, at der i det daglige går alt for meget tid hver dag med at rense vandkopper og vådfodertrug, som man bør kunne placere, så grisene ikke bakker op og skider i trugene, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og så bør det være muligt a starte gyllepumpen indefra. Og der skal være nem adgang til fodersiloen, for det er 100 procent sikkert, at man en gang imellem skal banke på den, siger han.

Logistik i anlægget

Søren Andersen har også tænkt over logistikken i produktionsanlægget.

- Der skal være et centralt sted med de ting, der skal bruges i stalden, så man ikke skal hen i den anden ende efter tingene. Det øger chancen for, at man får det hele med, og det er også nemmere at gå tilbage og hente noget, siger han.

- Jeg kan også godt lide, at der er plads til et bord med noget værktøj midt i anlægget, for der er altid noget, der går i stykker, og så er det nemmere at klare småreparationerne uden at udsætte det, indtil flere ting har hobet sig op.

- Det er også en god idé med et lille lager med de gængse ting, man skal bruge. Og så skal man selvfølgelig huske, at sådan et lager skal være opdateret, tilføjer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et andet logistik-forslag handler om, at sygestier skal være centralt placeret, så man ikke skal flytte de syge grise helt hen i den ene ende af anlægget.

- Det er besværligt nok i forvejen at flytte syge grise, siger han.