Abonnementsartikel

Hvis man skal have succes med rug, skal den sås til tiden og plejes rettidigt gennem hele vækstsæsonen, mener planteavlskonsulent.

Rug har i mange år været dyrket med venstre hånd på de mest sandede jorder. Rug er da også kendt for at være nøjsom, og for at kunne klare sig gennem sommeren med få millimeter nedbør. Men skal man have succes med at dyrke rug, så skal dyrkningen tages alvorligt, mener Finn Poulsen, planteavlskonsulent hos Jysk Landbrugsrådgivning.

- Rug skal sås rettidigt og i et godt såbed. Det vil sige fra begyndelsen af september til senest 10. oktober, og i et såbed, hvor jorden er løsnet i dybden. Rugen tåler nemlig ikke at blive presset i jorden, og den kvitterer for at kunne sende rødderne i dybden - ligesom det gælder for raps, siger Finn Poulsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Selvom rug er kendt for at konkurrere godt mod ukrudt, mener han tilmed, at man skal lave en effektiv bekæmpelse af ukrudt i efteråret - og nøjagtig som i det øvrige vinterkorn, lave en opfølgende behandling i foråret, hvis det er nødvendigt. Derudover skal der ifølge planteavlskonsulenten holdes nøje øje med de mest betydende svampesygdomme i rugen. Det vil sige meldug, skoldplet og brunrust.

Tåler ikke vandlidende jorder

I år har der været flere eksempler på rugmarker, som enten har skullet sås om, eller hvor isåning har været nødvendig.

- Rug tåler ikke at blive sået på vandlidende jorder. Det har vi desværre set flere eksempler på i år. Derfor er det vigtigt, at man ikke dyrker rug på vandlidende jorde, siger Finn Poulsen.

Han tilføjer, at det på sådanne arealer er bedre at så vårbyg - og at man, hvis man absolut vil så vintersæd, er bedre stillet med at så vinterhvede, som klarer sig bedre end både rug og vinterbyg på vandlidende arealer.

God betaling for svampebekæmpelse

Jysk Landbrugsrådgivning har de seneste år lavet forsøg med rug. Blandt andet er der afprøvet forskellige strategier mod svampesygdomme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I mange år har det været en tendens til, at man ikke har ment, at det kunne betale sig at sprøjte mod svampesygdomme i rug. Den holdning har dog ændret sig meget, og i de forsøg vi lavede sidste år, kunne vi da også se, at man kan hente 3,5 hkg pr. hektar ved at bekæmpe skoldplet i rug, fortæller Finn Poulsen.

Han tilføjer dog, at rugen i sidste års forsøg var hårdt angrebet af skoldplet - og at der ikke var nogle af de valgte strategier, der bekæmpede svampesygdommen effektivt. Derfor har Jysk Landbrugsrådgivning i år lavet en forsøgsplan, hvor indsatsen mod svampesygdommene i rugen øges.

Overlæggeren skal hæves

- Vi mener helt klart, at der er basis for, at mange landmænd kan øge indtjeningen i rug ved at intensivere dyrkningen. Derfor laver vi nu forsøg, hvor vi øger tildelingen af kvælstof til 160 kg pr. hektar samtidig med, at vi afprøver forskellige strategier mod svampe, fortæller Finn Poulsen.

Han er opmærksom på, at det kan være risikabelt at tildele rugen store mængder kvælstof, men han håber, at det lykkedes at undgå lejesæd ved at vækstregulere afgrøden. På samme måde håber han, at forsøgene kan bidrage med mere viden til, hvordan skoldplet bekæmpes effektivt i rug. Viden fra tidligere forsøg er nemlig ikke så god, som den viden man har med for eksempel bekæmpelse af skoldplet i vårbyg. Og kan bekæmpelsen af svampesygdomme optimeres i rugen, er det langt fra uden betydning. Det gælder især for de landmænd, som selv blander foder, og som vælger at erstatte 20 til 30 procent hvede eller byg med rug i foderplanen. Her er det ikke uden betydning, hvis de med den samme indsats kan avle cirka 1500 kg mere i rug, end de kan i vårbyg, tilføjer planteavlskonsulenten.