Hvis der er økonomiske eller miljømæssige grunde til at friholde et vandløb for vandplanen, kan det lade sig gøre, siger miljøminister Ida Auken.

Der er ikke noget grundlæggende i vejen med de vandplaner, som Natur- og Miljøklagenævnet for nylig kendte ugyldige, fordi en høringsfrist var for kort. Det fastslog miljøminister Ida Auken (SF) på et åbent samråd i Folketingets miljøudvalg onsdag.

Derfor er det også vigtigt, at arbejdet med at få indført vandplanerne kommer hurtigt tilbage på sporet, sagde Ida Auken, som fortalte miljøudvalgets medlemmer, at alle 22.000 kilometer vandløb vil være gennemgået på ny i januar.

Ida Auken fastslog også, at det er op til kommunerne at vurdere, hvordan indsatsen skal prioriteres, så den er både miljømæssig og økonomisk forsvarlig.

Klar vejledning

- Der er fleksibilitet, men det er ikke sikkert, der har været fuld klarhed over de miljømæssige og økonomiske muligheder. Derfor vil jeg sikre en klar vejledning, der fremhæver, at kommunerne kan prioritere, så de mest vigtige vandløb først bliver prioriteret, sagde Ida Auken.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hun tilføjede, at hvis en regulering af et vandløb skaber store oversvømmelser på landbrugsjord, skal den ikke gennemføres, og det samme gælder, hvis nytteværdien for miljøet ikke er til stede.

-Jeg har tillid til den faglige vurdering, der bliver foretaget i kommunerne, sagde Ida Auken.

-Vi vil lægge beslutningerne derud, hvor man står med gummistøvlerne i vandløbene. Bare fordi et vandløb står i en vandplan, betyder det ikke, at der er ophør af grødeskæring og oversvømmelse dagen efter. Man kan bruge sin sunde fornuft, hvis det ikke giver mening, sagde Ida Auken.

Der er plads

Hun understregede, at de mange tusinde kilometer vandløb ikke er blevet klassificeret forkert.

- Men det har måske ikke stået klart, at der er et råderum, hvis noget ikke giver en miljømæssig eller økonomisk mening, sagde Ida Auken.

Revolutionerende ændring

Mette Bock (LA) kaldte ministerens melding for en ”revolutionerende ændring”. Det gjorde hende glad.

- Jeg vil gerne have bekræftet, at kommunerne selv kan vurdere de økonomiske og miljømæssige effekter. Hvis vi har den fleksibilitet, så er situationen anderledes, og så kan vi undgå mange bekymringer, sagde Liberal Alliances miljøordfører.

Ida Auken gav en delvis bekræftelse.

- Vurderingerne bliver foretaget sammen med os, og hvis kommuner i trods ikke vil gøre noget, så har vi myndigheden til at gribe ind, sagde Ida Auken.