Abonnementsartikel

Miljøstyrelsen har netop godkendt et nyt og mere effektivt middel fra Syngenta.

Miljøstyrelsen har netop godkendt det nye insektmiddel Plenum 50 WG fra Syngenta til bekæmpelse af glimmerbøsser i vårraps og vinterraps i Danmark.

 - Med godkendelsen får danske rapsavlere nu mulighed for at bruge et middel, der hurtigt og effektivt bekæmper glimmerbøsser. Det gælder også glimmerbøsser, der er resistente overfor pyrethroider, siger salgskonsulent Martin Clausen, Syngenta Crop Protection A/S.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det sidste er væsentligt, fordi resistens hos glimmerbøsser har bredt sig til mange lande i Europa, også Danmark.

Det aktive stof i Plenum 50 WG er Pymetrozine. Plenum er et vandopløseligt granulat, som optages og fordeles ud i planten til skud og knopper. Herved bliver glimmerbøsser, som sidder skjult i planten også bekæmpet. Plenum er blandbar med relevante fungicider, insekticider og gødningsstoffer, og det er regnfast, når bladene tørrer op.

Glimmerbøsser gør størst skade ved tidlige angreb, mens knopperne er små. Sprøjtning med det nye middel bør gennemføres fra begyndende knopdannelse og indtil knoppen er gul.

- Den tidlige sprøjtning er meget vigtig, fordi man dermed kan minimere skader på rapsens knopper og dermed det udbyttetab, som et angreb af glimmerbøsser kan medføre, siger Martin Clausen, der anbefaler, at der kun sprøjtes med midlet en gang pr. sæson for at minimere risikoen for resistens.

- Plenum 50 WG har hurtig knock-down effekt, det vil sige en øjeblikkelig virkning. Det ses ved hyperaktivitet et par timer, hvorpå billerne dør, forklarer Martin Clausen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Midlet er tidligere godkendt i Tyskland, Storbritannien, Spanien, Benelux, Baltikum, Italien og Sverige.