Abonnementsartikel

Pesticidet bifenox siver i vid udstrækning ned i grundvandet, viser ny rapport.

Et af de helt nye pesticider, som Danmark har godkendt, har vist sig at havne i grundvandet. Det skriver ing.dk.

Ifølge en ny rapport Geus findes et nedbrydningsprodukt af ukrudtsmidlet bifenox i så godt som alle prøver i en meters dybde under en af de marker, hvor der bliver taget prøver. I alle prøverne er grænseværdierne overskredet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også helt nede i grundvandet under marken finder forskerne et nedbrydningsprodukt af pesticidet i mere end hver fjerde prøve. I de fleste tilfælde er grænseværdien overskredet.

Rapporten viser, at bifenox siver ned i grundvandet på lerjord, men ikke på sandjord. Miljøstyrelsen vil revurdere godkendelsen, men vandværkerne kræver begrænsninger nu.

Også problemer med rimsulfuron

Mens landmændene dårligt er kommet i gang med at benytte bifenox endnu, så er rimsulfuron et etableret bekæmpelsesmiddel.

Rimsulfuron efterlader også et nedbrydningsprodukt i jorden og vandet i en meters dybde, ligesom det findes i grundvandet, viser rapporten. Rimsulfuron bliver blandt andet brugt til at slå ukrudt ihjel på sandede kartoffelmarker.

Her kan det fungere som en erstatning for metribuzin, en af de store syndere, som på grund af varslingssystemet i dag er forbudt. Men alternativet giver nye bekymringer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Rimsulfuron er problematisk, fordi det danner metabolitter, som udvaskes over rigtig, rigtigt lang tid, siger seniorforsker Jeanne Kjær, Geus, til ing.dk.

Rimsulfuron har Miljøstyrelsen også under luppen. Faktisk udløb godkendelsen allerede sidste år, fordi fundene af metabilletten på forsøgsmarkerne ikke er nyt. Alligevel kan midlet stadig købes.