En ny hjemmeside med fokus på Østersølandenes gødningshåndtering har set dagens lys

 Gylle skal opfattes som en ressource frem for et affaldsprodukt. Sådan lyder målsætningen for projektet Baltic Manure, der netop har præsenteret en ny hjemmeside, http://www.balticmanure.eu.

Hjemmesiden indeholder blandt andet nyheder, rapporter og artikler om gødning i Østersøregionen, og man kan på hjemmesiden følge med i de fem arbejdspakker, der skal medvirke til at ændre holdningen til gødning.

De fem arbejdspakker har følgende fokusområder:

• teknologier til håndtering af husdyrgødning,

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

• fosforindhold og standardisering af husdyrgødningstyper

• energipotentialer i gødning

• livscyklusanalyser

• forretningsudvikling inden for området

Udvikle muligheder

Forskere, udviklere og forretningsfolk vil sammen med administratorer samles i Baltic Manure for at diskutere, hvordan man kan udvikle de muligheder, der er i gylle.

Desuden vil man i Baltic Manure undersøge, hvordan man kan forbedre næringsstoffernes kredsløb, fremme brugen af ​​vedvarende energi i regionen og reducere miljøbelastningen fra landbruget til Østersøen.

Baltic Manure er et EU-finansieret projekt, der skal bidrage til at gøre Østersøregionen til et attraktivt sted at investere, arbejde og leve.